Historisk arkiv

Oppfordrer kommunene til dugnad for å kaste mindre mat

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen oppfordrer alle landets ordførere og kommuner til å bli med på en felles dugnad for å redusere matsvinnet i Norge.

En tredel av all mat som produseres i verden blir ødelagt eller kastet. Bare i Norge kaster en gjennomsnittlig norsk forbruker hvert år 42 kg mat som kunne vært spist. Denne utviklingen vil regjeringen til livs. Fem departementer og organisasjoner som representerer hele verdikjeden for mat, undertegnet derfor i juni i år en avtale om å redusere matsvinnet i Norge med 50 prosent innen 2030. 

Sløsing med mat 

I et brev til alle landets kommuner, oppfordrer klima- og miljøminister Vidar Helgesen om å bli med på en dugnad for å nå målet om å redusere matsvinnet i Norge med 50 prosent innen 2030. 

– Jeg oppfordrer alle landets kommuner til å bli med på en dugnad for å redusere matsvinn. Å kaste mat er sløsing med ressurser og gode produkter. Klarer vi å redusere matsvinnet, vil vi spare både penger og miljøet, sier Vidar Helgesen.

Matsvinn er både et miljøproblem og en utfordring for klimaet. Anslag viser at hvis matsvinn var et land, ville det hatt verdens tredje største utslipp av klimagasser. I Norge kastes det årlig rundt 350 000 tonn fullt brukbar mat. Godt over halvparten av dette svinnet oppstår hos forbrukerne. 

 Hva kan kommunen gjøre? 

Statsråden oppfordrer kommunene til å ta tak i matsvinn ved kommunale institusjoner. Han informerer blant annet om bransjesamarbeidet KuttMatsvinn2020 og gjør oppmerksom på at både matbransjen og departementene gjerne veileder i arbeid med matsvinn. 

– Kommunene kan for eksempel gjøre matsvinn til et kriterium i offentlige anbud i kommunale institusjoner som sykehjem og kantiner, sier Vidar Helgesen. 

Han oppfordrer videre kommunene til å være aktive overfor innbyggerne og utarbeide konkrete tiltak, tips og råd om hvordan de kan redusere matsvinn.   

Det kan blant annet skje gjennom konkrete prosjekter og opplysningskampanjer i den enkelte kommune. Kampanjene kan legges ut på offentlige nettsider, i kommunale informasjonsskriv, på arbeidsplasser, på gjenvinnings- og avfallsstasjoner, i lokale media eller på kommunale arrangementer og i undervisningssituasjoner. 

Sparer miljøet

I brevet legger Vidar Helgesen vekt på at å redusere matsvinn er en vinn vinn-situasjon. 

– Gjennom å redusere matsvinnet, sparer vi penger. Vi sparer også miljøet, og vi bruker maten til det den er ment for – mat. Økt fokus på matsvinn kan også føre til økt fokus på matkvalitet, sier Vidar Helgesen.

Les brevet  til ordførerne