Historisk arkiv

Utvidet høringsnotat og høringsfrist – tilleggsregulering om forbud mot oljefyr

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

15. juni offentligjorde Klima- og miljødepartementet forskrift om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger fra 2020. Samtidig som forskriften ble offentliggjort sendte departementet et forslag til tilleggsregulering på høring. Tilleggsreguleringen foreslår å forby bruk av mineralolje til oppvarming av landbruksbygninger og midlertidige bygninger fra 2020.

Regelrådet vurderer at Klima- og miljødepartementets forslag til tilleggsregulering ikke er tilstrekkelig utredet. Hele uttalelsen til Regelrådet kan leses her.

Klima- og miljødepartementet har på bakgrunn av Regelrådets uttalelse besluttet å se på saken på nytt og gjøre nødvendige tilføyelser i høringsnotatet. Høringsfristen vil bli utvidet. Høringsinstansene vil få tilsendt oppdatert høringsnotat med ny høringsfrist når departementet har vurdert saken på ny. Informasjonen vil også bli publisert på høringssiden til forslaget.

Mer om oljefyrforbudet kan leses her.