Historisk arkiv

Nyheter

Viktig miljøkonvensjon trer i kraft

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Ballastvannkonvensjonen som trer i kraft i dag, er et viktig bidrag til å hindre spredning av fremmede organismer i havet. Konvensjonen er fastsatt av FNs sjøfartsorganisasjon

– Fremmede arter som spres gjennom ballastvann fra skip er et stort globalt miljøproblem. Dagens ikrafttredelse av Ballastvannkonvensjonen er derfor en av de viktigste begivenhetene i arbeidet for å beskytte havmiljøet i år, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Norge har vært en pådriver i forhandlingene av konvensjonen. Norge var blant annet sentral i å finne løsning på de siste utestående punktene under et forhandlingsmøte i FNs sjøfartsorganisasjon i juli i år.

– Flere norske leverandører av renseteknologi for ballastvann står klar til å levere utstyr til alle verdens skip. Igjen viser det seg at miljøkrav skaper innovasjon og verdiskaping i Norge, sier Helgesen.

– Sjøfartsdirektoratet har jobbet i flere år med å få alle detaljene rundt denne konvensjonen på plass. Nå er vi klar til sørge for at konvensjonen gjennomføres på norske skip, og kontrollere at fremmede skip som kommer til norske havner følger konvensjonens krav, sier sjøfartsdirektør Olav Akselsen.

Skip bygget etter 8. september 2017 må følge konvensjonens rensekrav, mens eksisterende skip må innen 8.september 2024 ha installert et rensesystem. Samtidig skal alle skip fra i dag ha en godkjent plan for håndtering av ballastvann. I tillegg må de føre en ballastvanndagbok uavhengig av når kravet om rensing for det enkelte skip inntreffer.

 

Hva er ballastvann?

Ballastvann er vann som fylles i tanker på et skip for å oppnå bedre stabilitet i sjøen. Et ballastvannsystem er viktig for at skipet skal kunne manøvrere sikkert. Vannet kan pumpes inn og ut etter behov, for å kompensere for endringer i last, værforhold eller dybde.

Ballastvann pumpes inn i kystnære havneområder og transporteres med skipet til neste anløpshavn der vannet kan slippes ut eller byttes. Avhengig av geografisk plassering kan ballastvann være sjøvann, brakkvann eller ferskvann.

På et stort skip kan ballasttankene romme flere millioner liter med vann, og med dette vannet kan det følge organismer som ikke hører naturlig hjemme i økosystemet der det blir pumpet ut. Når ballastvannet tømmes i en havn eller i et kystområde, kan organismene i vannet etablere seg i det nye miljøet og ødelegge det lokale plante- og dyrelivet.

Ballastvann fra skip har blitt anerkjent som en av de viktigste faktorer for forflytting av fremmede marine organismer rundt om i verden.