Historisk arkiv

Nyheter

Luftfarten skal bruke 0,5 prosent avansert biodrivstoff fra 2020

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Regjeringen varsler at det skal innføres et omsetningskrav på 0,5 prosent avansert biodrivstoff i luftfart fra 2020. Kravet innebærer at det ikke skal brukes biodrivstoff fra problematiske råstoff som palmeolje i luftfarten.

– Biodrivstoff er en del av løsningen for å redusere utslippene fra transportsektoren, og særlig innenfor sektorer som luftfart, der løsninger uten utslipp ligger lenger frem i tid, sier Klima- og miljøminister Ola Elvestuen. 

– Samtidig vet vi at klimaeffekten fra biodrivstoff varierer mellom ulike typer biodrivstoff. Derfor stiller vi nå krav til at det skal benyttes avansert biodrivstoff når vi foreslår et omsetningskrav for luftfart.
Avansert biodrivstoff er biodrivstoff laget av avfall og rester.

Kravet som nå innføres innebærer at de som selger drivstoff til luftfart fra 2020 skal omsette 0,5 prosent avansert bærekraftig biodrivstoff totalt sett over året. Det er opp til aktørene selv hvor og når de blander inn biodrivstoffet, og de kan slik velge å tilpasse seg kravet slik det er mest hensiktsmessig for den enkelte. Dette vil ifølge Miljødirektoratet det første året gi en reduksjon i globale klimagassutslipp på 14 000 tonn CO2-ekvivalenter.

– Regjeringens mål er at i 2030 skal 30 % av drivstoffet innen luftfart være bærekraftig med god klimaeffekt. Ved å etablere et omsetningskrav for luftfart sikrer vi at det finnes et marked for alternative drivstoff til luftfart. Dette legger til rette for teknologiutvikling og næringsutvikling i Norge, sier klima og miljøminister Ola Elvestuen.

–Vi ønsker å få en utvikling hvor biodrivstoff blir mer miljøvennlig. Samtidig er det viktig å kunne garantere bransjen langsiktighet og sikkerhet for produksjon i Norge. Dette har vært et vesentlig ønske fra bransjen.

– Gjennom å utsette innføringen til 2020 og å varsle dette i god tid gir vi bransjen forutsigbarhet og tid til å tilpasse seg.