Historisk arkiv

Elvestuen til toppmøte om naturmangfold

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Nær hundre miljøministre møtes 13-15. november i Sharm el-Sheik i Egypt for å diskutere veien mot nye globale mål for naturen. De nye målene vil omfatte bevaring og bærekraftig bruk av naturen, samt rettferdig fordeling av utbytte fra bruk av genetiske ressurser.

- Vi mister vill natur i en stor skala verden rundt, og derfor trenger vi en styrket global innsats med nye ambisiøse mål for naturen, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Regjeringen vil se til Parisavtalen og FNs bærekraftsmål for å sikre en global redningsplan for naturen i Beijing i 2020. Det er også viktig at de nye målene på en bedre måte enn før sikrer at landene faktisk gjennomfører sine mål.

Møtet i Egypt blir et viktig steg på veien til nye globale mål for naturen i Beijing i 2020. Det arrangeres av FNs konvensjon for biodiversitet (CBD), og her er mer informasjon om konferansen:
https://www.cbd.int/

Kontaktperson:
Kommunikasjonssjef Jon Berg, tlf 90569495