Historisk arkiv

Høring av konsekvensutredning for mulig deponi i Brevik

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Klima- og miljødepartementet legger nå konsekvensutredningen for et mulig deponi for farlig avfall i Brevik ut på høring. Konsekvensutredningen er utarbeidet av NOAH AS som forslagstiller og skal gi informasjon om gruvens egnethet til deponi og mulige konsekvenser for miljø og samfunn.

- Vi har valgt å gjennomføre en høring for å bidra til en åpen prosess og gi allmennheten anledning til å fremme sine synspunkter, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

Høringen er et ledd i arbeidet med å fremskaffe et best mulig kunnskapsgrunnlag i saken.

Konsekvensutredningen er basert på planprogrammet som ble fastsatt av departementet 13. juli 2018. Informasjon om planprogrammet finner du her.

Konsekvensutredningen er lagt ut til høring på regjeringen.no. Her kan uttalelser sendes elektronisk til departementet. Høringsuttalelser er offentlige og blir publisert fortløpende på høringens nettside. For å komme videre til høringens nettside kan du klikke her .

Høringsfristen er 17. oktober 2018.