Historisk arkiv

Invitasjon:

Nyheter
Invitasjon:

Innspillsrunder om kulturminnepolitikken

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Regjeringen har startet arbeidet med ny melding om kulturminnepolitikken. Klima- og miljødepartementet inviterer til innspillsmøter vinteren 2018/2019.

Meldingen vil danne grunnlag for en diskusjon i Stortinget om framtidens kulturminneforvaltning og dens betydning for samfunnet. I stortingsmeldingen vil regjeringen legge fram forslag til nye nasjonale mål på kulturminnefeltet.

- Vi må ta bedre vare på kulturhistorien vår. Den norske kulturarven er vår felles hukommelse og referansepunkt. Den utgjør en viktig ressurs for Norge, og bør brukes mer aktivt i by- og stedsutvikling, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V). 

- Det er behov for en ny stortingsmelding for å løfte arbeidet med kulturminner i alle deler av samfunnet. Hvis du har meninger om hvordan framtidens kulturminnepolitikk bør se ut, vil jeg gjerne høre fra deg, sier Elvestuen.

Det vil være mulig å bidra gjennom skriftlige innspill. Det vil også være mulig komme med synspunkter gjennom korte innlegg på en av fire regionale samlinger. De regionale samlingene vil bli arrangert her:

Mer informasjon om meldingsarbeidet, om de regionale samlingene og påmelding til disse er tilgjengelig på Klima- og miljødepartementets nettsider. Her finnes også informasjon om hvordan man kan sende inn skriftlig innspill. Fristen for innspill er 1. februar 2019.