Historisk arkiv

Kvoter for lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Den 1. oktober starter lisensfellingen av ulv utenfor ulvesonen. Klima- og miljødepartementet har behandlet klagene på vedtakene for lisensfelling utenfor ulvesonen. For landet som helhet kan inntil 26 ulv felles utenfor ulvesonen.

 - Vi har nå ferdigbehandlet klagene på lisensfellingskvotene som gjelder utenfor ulvesonen, og opprettholdt nemndenes vedtak. Det kan felles til sammen 26 ulv utenfor ulvesonen. Kvotene som er satt utenfor ulvesonen, vil ikke true ulven i Sør-Skandinavia, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Lisensfellingsperioden for ulv utenfor ulvesonen er fra 1. oktober 2018 til 31. mars 2019.

Kvotene som er satt

 

Lisensfellingskvote

(utenfor ulvesona)

Region 1 (Vest-Norge)

3

Region 2 (Sør-Norge)

2

Region 3 (Oppland)

6

Region 4 (Oslo, Akershus og Østfold) og 5 (Hedmark)

12

Region 6 (Midt-Norge)

3

Region 7 (Nordland)

0

Region 8 (Troms og Finnmark)

0

Totalt

26

Det er fattet vedtak om lisensfellingskvote for ulv i alle forvaltningsregioner med unntak av region 7 (Nordland) og 8 (Troms og Finnmark). I region 2 (Sør-Norge) og region 6 (Midt-Norge) ble ikke vedtakene påklaget. Rovviltnemndenes vedtak i region 1 (Vest-Norge), 3 (Oppland), 4 (Oslo, Akershus og Østfold) og 5 (Hedmark) ble påklaget.

Departementet har, i tråd med Miljødirektoratets faglige tilrådning, kommet frem til at vedtatt kvote på til sammen 26 ulver utenfor ulvesonen ikke vil true den sør-skandinaviske ulvebestandens overlevelse. I denne vurderingen er alle lisensfellingskvotene for ulv utenfor ulvesona i de ulike regionene sett i sammenheng.

Samtlige vedtak er registrert i Miljøvedtaksregisteret.