Historisk arkiv

Nasjonalpark i Colombia inn på verdensarvlisten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

I dag fikk Colombia et område større enn Troms fylke innskrevet på listen over verdens viktigste natur- og kulturarv, den såkalte verdensarvlisten.

Chiribiquete National Park – "The Maloca of the Jaguar" har nå har blitt verdensarvområde på grunn av de fremragende universelle verdiene den inneholder. Nasjonalparken, som er landets største, ligger i Colombia sin del av Amazonas, og er hjem for store urfolksgrupper. Den anerkjennes som et område med universelle verdier knyttet til både natur og bergkunst.

Når Colombias nasjonalpark skrives inn på verdensarvlisten blir den et ansvar for hele verden. Norge er nå medlem av Verdensarvkomiteen, fram til 2021. Norge er da med på å vurdere forvaltningen av områdene jevnlig, og kan komme med både klare forventninger og hjelpetiltak for å bidra til at verdensarvområdene blir bevart på en god måte.

Norge støtter Colombias målsetting om å stanse tap av naturskog innen 2030 og Norge og Colombia undertegnet nylig en avtale om å utvide klima- og skogsamarbeidet fram til 2025. Landet gjør en stor innsats for å ivareta regnskogen og det fantastiske naturmangfoldet. Å beholde skogområdene er viktig for å nå både klimamålene i Paris-avtalen og FNs mål for bærekraftig utvikling. Urfolks tradisjonelle kunnskap har en viktig rolle i bevaring av regnskogen. I Colombia har de 102 ulike urfolksgrupper, som har kollektive landrettigheter til 710 urfolksterritorier.

Unescos konvensjon for vern av verdens kultur- og naturarv er en global avtale som forplikter partslandene til å identifisere, verne, bevare, formidle og overføre til framtidige generasjoner den del av verdensarven som måtte finnes på eget territorium. Stedene som utgjør Unescos liste over verdens kultur- og naturarvsteder er utvalgt på grunn av sin spesielle kulturelle eller natur-historiske betydning for menneskeheten.