Historisk arkiv

Nyheter

Norge foreslår felles nordisk samarbeid om hav og klimaendringer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Etter forslag fra Norge har de nordiske miljøministrene blitt enige om et nordisk samarbeid om klimaendringer og havmiljø.

Svalbard
– Global oppvarming, endringer i klimasystemet og endringene i havet henger sammen. Det er viktig at vi i Norden både ser på våre nære havområder og samarbeider effektivt i internasjonale prosesser om hav og klima, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen. Foto: Martin Lerberg Fossum

– Klimaendringene vil få store konsekvenser for de nordiske havområdene – fra Østersjøen til Arktis. Derfor er det viktig at Norden styrker samarbeidet for å sikre bærekraftig bruk og bevaring av disse havområdene, sier klima og miljøminister Ola Elvestuen.

Den siste rapporten fra FNs klimapanel viser at selv en ekstra oppvarming på en halv grad – fra 1,5 til 2 grader – vil få store konsekvenser for verdens hav- og kystområder. Hvis temperaturen stiger enda mer, vil konsekvensene for miljø og samfunn bli desto større. Det gjelder i høyeste grad også de nordiske havområdene – fra Østersjøen til Arktis. 

– Ekstremvær og havnivåstigning kan gi alvorlige økonomiske og sikkerhetspolitiske ringvirkninger med betydning for alle land i verden, inkludert de nordiske, sier Elvestuen.

Endringene i havet andre steder i verden er også viktig for Norden. Varmere hav, mer ekstremvær og havnivåstigning vil kunne true økonomi og matsikkerhet for sårbare kystsamfunn og ramme noen av verdens største byer og tettest befolkede landbruksområder.

Internasjonal pådriver

De nordiske landene har en pådriverrolle i internasjonalt samarbeid om klimaendringer, miljøvern og bærekraftig utvikling.  Landene står også sammen om høye klimamål og en kunnskapsbasert tilnærming til forvaltning og bevaring av havet. 

– Et nordisk samarbeid om klimaendringer og havmiljø vil gi Norden en mer tydelig stemme i det internasjonale samarbeidet knyttet til å ta vare på havene, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

– Global oppvarming, endringer i klimasystemet og endringene i havet henger sammen. Det er viktig at vi i Norden både ser på våre nære havområder og samarbeider effektivt i internasjonale prosesser om hav og klima, sier Elvestuen.

Noen av temaene for samarbeidet på hav og klima vil være havets rolle i klimasystemet og karbonkretsløpet, og påvirkning fra klimaendringer i nordiske hav- og kystområder. Et annet viktig tema er hva klimaendringer, klimapolitikk og utvikling mot lavutslippssamfunnet vil bety for havøkonomien. Felles prosjekter innen klimatilpasning og hva Norden kan bidra med til internasjonalt arbeid på hav og klima vil også inngå i samarbeidet.