Historisk arkiv

Nyheter

Van Mijenfjorden på Svalbard skal vernes

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Et av de siste fjordområdene med stabil sjøis på vestsiden av Svalbard skal nå vernes. Dette gjøres for å sikre viktige leveområder for dyr som isbjørn og ringsel.

Van Mijenfjorden
Akseløya ved utløpet av Van Mijenfjorden. Klimaendringene har gjort Van Mijenfjorden til et av de viktiigste leveområdene for isavhengige arter som ringsel og isbjørn. Foto: Martin Lerberg Fossum

Klimaendringene har ført til store reduksjoner i utbredelsen av sjøis på vestsiden av Svalbard. Dette har gjort at leveområdene for isavhengige arter som ringsel og isbjørn har minsket drastisk. Klima- og miljødepartementet har nå gitt Sysselmannen i oppdrag å utarbeide et forslag til utvidelse av Nordenskiöld Land nasjonalpark, slik at parken vil omfatte Van Mijenfjorden og landområdene rundt fjorden.

- Svalbard er et av de stedene i verden der klimaendringene skjer raskest. Van Mijenfjorden er et av de få fjordområdene på vestkysten som fortsatt har stabil sjøis vinter og vår. Dette har gjort Van Mijenfjorden til et av de viktigste leveområdene for is-avhengige arter som ringsel og isbjørn på vestkysten av Svalbard, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

- Regjeringens mål er at Svalbard skal være et av verdens best forvaltede villmarksområder. Det krever at vi iverksetter tiltak for å håndtere klimaendringer og økende ferdsel fører med seg. Vern områdene for isbjørn i Van Mijenfjorden er en respons på dette, sier Ola Elvestuen.

Av fjordene på vestkysten av Svalbard er Van Mijenfjorden det stedet man forventer at sjøisen vil holde seg lengst etter hvert som klimaet blir varmere. Samtidig har Van Mijenfjorden blitt et stadig mer populært mål for snøskuterturer om våren. Dette skyldes ikke minst muligheten for å se isbjørn. Denne utviklingen har skapt behov for å skjerme dyrelivet mot forstyrrelser og annen negativ påvirkning.

Som en del av verneplanarbeidet skal Sysselmannen foreslå endringer i fredningsbestemmelsene for å beskytte is-avhengige arter som sel og isbjørn mot negativ påvirkning. Blant tiltakene som skal vurderes er forbud mot isbryting, forbud mot bruk av tungolje som bunkers for skip, og begrensninger for ferdsel på fjordisen i avgrensede områder om vinteren og våren.