Historisk arkiv

Verden trenger økt klimainnsats

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

– Skal verden nå to-graders målet i Parisavtalen, må innsatsen økes raskt. Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) deltar denne uka på et klimamøte i California, der 3500 deltakere skal diskutere hvordan verden kan forplikte seg til å gjøre mer.

GCAS
- Møtet i California vil være viktig foran klimaforhandlingene i Katowice i Polen seinere i år der alle verdens land skal diskutere hvordan øke ambisjonene i Parisavtalen, sier Ola Elvestuen.

Norge er en viktig støttespiller for "Global Climate Action Summit" som holdes denne uken i San Francisco i California, 12.-14. september. Her møtes investorer, bedriftsledere, sivilsamfunn, urfolk, ordførere, guvernører, statsledere og ministere. Rundt 3500 deltakere fra hele verden vil synliggjøre hvordan verden kan iverksette konkrete og målbare klimatiltak og forplikte seg til å gjøre enda mer.

Skal vi nå målsettingen om å begrense jordas oppvarming til godt under to grader, må alle verdens land øke sine ambisjoner. Klimamøtet i California samler viktige ikke-statlige aktører fra hele verden, og er den første av sitt slag, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Skog og landsektoren er et av hovedområdene for diskusjoner under møtet i California.

– Avskoging og ødeleggelse av myrer fører til økte klimagassutslipp. Dersom vi tar bedre vare på naturen og øker omfanget av verdens skoger, kan skog- og landsektoren utgjøre inntil en tredel av klimaløsningen vi trenger innen 2030. Dette er en altfor godt bevart hemmelighet i dag, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

I San Francisco vil Elvestuen også presentere norske erfaringer fra arbeidet med å begrense utslippene av kortlivede klimaforurensere som sot, metan og HFK-gasser. Noen av HFK gassene er flere tusen ganger sterkere enn klimagassen CO2 og bidrar til å øke tempoet på den globale oppvarmingen.

Han skal også delta på et møte om klimarisiko og dens betydning for norsk økonomi, og han skal delta på arrangementer om elbilpolitikk og grønn skipsfart.

– Det er viktig at både ikke-statlige aktører og politikere går sammen om å øke innsatsen for å redde verdens klima. Møtet i California vil være viktig foran klimaforhandlingene i Katowice i Polen seinere i år der alle verdens land skal diskutere hvordan øke ambisjonene i Parisavtalen, sier Ola Elvestuen.

Kontakter for statsrådens reise til Global Climate Action Summit 2018:

Kommunikasjonsrådgiver Jo Randen. Tlf: 911 69 463, epost: jo.randen@kld.dep.no

Kommunikasjonsrådgiver Ragnhild Eikenes. Tlf: 996 96 542, epost: ragnhild.eikenes@kld.dep.no