Historisk arkiv

El-sykler kan brukes i Oslomarka

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Klima- og miljødepartementet har i dag gitt en forskrift som sier at el-sykler kan brukes i Oslomarka. Dermed er det samme adgang til å bruke el-sykler i Marka som i utmark i resten av landet.

Som i resten av landet vil kommunen likevel kunne regulere bruken av el-sykler. 

– Vi tilrettelegger for at enda flere kan sykle i Marka. De som bruker el-sykler i Marka i dag, vil nå kunne sykle lovlig. Der sykling kan være et problem, vil kommunene ha mulighet for å innføre begrensninger, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Kommunene vil kunne forby el-sykler i bestemte områder eller på nærmere angitte strekninger eller traséer.

Forskriftsbestemmelsen lyder:

Elektriske sykler kan brukes i Markas utmark. Med elektriske sykler menes sykler som er utstyrt med elektrisk hjelpemotor med maksimal nominell effekt på høyst 0,25 kW som reduseres gradvis ved økende hastighet og opphører ved 25 km/t eller tidligere hvis syklisten slutter å trå. Sykkelen kan ved motorkraft alene nå en maksimal hastighet på 6 km/t.

Kommunen kan i forskrift begrense eller forby bruk av elektriske sykler i hele eller deler av utmarka.