Historisk arkiv

Kan avsløre om ett eneste tropisk tre blir fjernet

Norge vil gi verden superdetaljerte satellittbilder av regnskog gratis

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Norge skal bruke flere hundre millioner kroner på å kjøpe høyoppløselige satellittbilder av all tropisk skog i verden. Bildene skal gjøres gratis tilgjengelig for myndigheter, forskere og frivillige organisasjoner over hele verden og vil gjøre det mulig å oppdage avskoging av svært små områder.-Bedre innsyn i hva som skjer i regnskogen er avgjørende for at vi skal greie å redusere avskogingen i verden, sier Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

Norge har siden 2008 støttet utviklingsland som ønsker å redusere avskogingen gjennom klima- og skoginitiativet.  Avskoging bidrar til store klimautslipp og er en alvorlig trussel mot mangfoldet av dyr og planter på kloden.  Det er beregnet at redusert avskoging og bedre forvaltning av landarealer kan bidra med hele 1/3 av utslippsreduksjonene verden trenger de neste ti årene for å nå målene i Parisavtalen.

Satellittbilde regnskog
Deforestation in the Peruvian Amazone due to establishment of a cocoa plantation. This kind of satellite images but of a much higher resolution is what Norway intends to buy and offer for free to reveal deforestation. Foto: Global Forest Watch

Norge bruker allerede en del av skogpengene til å få fram informasjon om i tilstanden for verdens skoger. Norge og Google finansierer Global Forest Watch, som har revolusjonert tilgangen til satellittbilder av skogen og som viser årlige endringer i globalt skogdekke.  Norge støtter også SEPAL, et analyseverktøy utviklet av FNs Matvareprogram som hjelper skogland med å få oversikt over avskoging og arealbruk. Begge tjenestene er gratis. De er begge basert på satellittbilder, og vil bli styrket av dette innkjøpet.

Les internasjonal presseomtale av innkjøpet her

De bildene som er gratis tilgjengelig i dag har en oppløsning som gjør at du kan skjelne endringer i skogdekke på relativt store områder.  Men de går glipp av blant annet ulovlig hogst i ly av trekronene i regnskogen.

-De siste tallene fra Global Forest Watch viste av 2018 var det tredje verste året for tropisk urskog i nyere tid.   Da forsvant det 36.000 kvadratkilometer med tropisk urskog, et område på størrelse med Belgia.  Dette er svært urovekkende, sier Elvestuen. 

For å trappe opp kampen blant annet mot ulovlig avskoging, vil klima- og miljødepartementet ta skogovervåkningen et skritt videre. Det finnes satellittbilder som er så detaljerte at man kan se at ett enkelt tre har blitt hogget.  Men slike bilder er i dag svært dyre og tilbys bare av kommersielle aktører. 

Norge betaler gjennom klima- og skoginitiativet flere skogland, blant andre Brasil og Indonesia, for reduserte utslipp fraavskoging. Bedre bilder reduserer usikkerheten i estimatene. De gjør det også lettere å analysere hva avskogingen skyldes, og kan bidra til bedre forebygging og lovhåndhevelse.

-Med bedre satellittbilder blir det lettere for land å beregne hvor mye skog de mister hvert år. Det blir også lettere å avdekke årsakene til avskogingen, og det blir lettere å stanse den, sier Ola Elvestuen.

I første omgang planlegger Norge å kjøpe inn ferske, høyoppløselige satellittbilder i to år, med mulighet for to års forlengelse.  Norge skal kjøpe ut rettighetene, slik at bildene kan gjøres fritt tilgjengelig og brukes flere ganger av dem som måtte ha nytte av dem.  For å oppnå størst mulig bruk av dataene, er planen å gjøre bildene tilgjengelige gjennom eksisterende prosjekter som Norge allerede støtter, som f.eks. Global Forest Watch.

Klima og miljødepartementet setter nå i gang en anbudskonkurranse (Lenke) til aktuelle tilbydere over hele verden.  Planen er at anbudsprosessen skal avsluttes i løpet av høsten.  Dersom Klima- og miljødepartementet finner tilbydere som kan levere et produkt som tilfredsstiller kravene, kan bilder bli tilgjengelige mot slutten av året.

Anskaffelsen er tilgjengelig på den europeiske anskaffelsesportalen her.