Historisk arkiv

Klimasats-støtte til kommuner over hele landet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Små og store kommuner i alle landets fylker får Klimasats-støtte i 2019 for å redusere utslipp av klimagasser. Siden Klimasats ble etablert av regjeringen i 2016, har kommunene fått rundt 600 millioner kroner til lokale klimatiltak.

- Kommunene må bidra når Norge skal gjennom det grønne skiftet. Klimasats er en av regjeringens viktigste satsinger for å utløse lokale klimatiltak. Små og store kommuner gjør en stor innsats for å bremse utslippene av klimagasser, og med denne støtten fra staten får de gjort enda mer, enda raskere, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

Over hele landet er kommunene i gang med klimatiltak. Kommuner kjøper inn elbiler, elvarebiler og elbusser, stiller klimakrav når varer og tjenester skal kjøpes inn, gjør klimavurderinger tidlig i planlegging av ulike prosjekter og får egne ansatte og innbyggere over på elsykler.

– Med Klimasats støtter vi mange lokale initiativer. For å bremse klimaendringene er vi avhengige av at alle bidrar – staten, næringslivet, og ikke minst kommunene. Klimasats gir mange eksempler på gode miljøtiltak som andre kan lære av. Framover må det gjøres enda mer i norske kommuner for å få ned utslippene av klimagasser, blant annet med grønne innkjøp og mer miljøvennlig transport, sier Ola Elvestuen.

Se alle prosjekter som har fått Klimasats-støtte i 2019 her. 

Kommunene har mobilisert

Klimasats ble opprettet i 2016. Fram til 2018 fikk Miljødirektoratet 300-350 søknader hvert år. I 2019 fikk vi 574 søknader totalt, inkludert søknader fra 47 kommuner som ikke har søkt tidligere.

Vi har innvilget støtte til rundt 360 prosjekter, fordelt på over 150 kommuner og fylkeskommuner. Noen få søknader venter på å bli avgjort.

– Klimasats-prosjektene gir utslippskutt på kort og lang sikt, renere luft, innovasjon og økt etterspørsel etter klimavennlige produkter og tjenester. Dette ser kommunene, som har mobilisert skikkelig i år, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Flere små kommuner får støtte

Over halvparten av landets kommuner er små, med under 5000 innbyggere. Årets Klimasats-søknader og tildelinger viser at stadig flere av disse vil gjennomføre klimatiltak.

Utløser tiltak for en halv milliard

For 2019 satte regjeringen av 200 millioner kroner til Klimasats i statsbudsjettet. I tillegg deler vi ut rundt 40 millioner kroner som er frigjort fra tildelinger i 2016-2018, der prosjektene er blitt rimeligere enn budsjettert.

Kommunene må bidra med egenandel i alle prosjekter, slik at Klimasats-støtten for 2019 kan utløse tiltak for rundt det dobbelte.

Kommunene ser også fordelene med å samarbeide med hverandre. To av tre kommuner har fått støtte til å delta i klimanettverk med andre kommuner og fylkeskommuner.