Historisk arkiv

Nyheter

Kvotejakt på gaupe i 2019

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Klima- og miljødepartementet har behandlet klagene på kvotejakt på gaupe i region 2 (Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder), region 6 (Trøndelag og Møre og Romsdal) og region 7 (Nordland). Dermed er det klart for jakten som starter 1. februar. Gaupebestanden ligger i dag under bestandsmålet.

- Jeg har nå behandlet ferdig klager på vedtak om gaupejakt i tre regioner. Jeg har besluttet å ikke gjøre endringer i de kvoter som er satt. De fellingskvoter som nå er vedtatt vil sannsynligvis bidra til øke den norske gaupebestanden slik at vi kommer nærmere bestandsmålet, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen. 

Ifølge Rovdata er det i årene 2016-2018 registrert henholdsvis 52, 55,5 og 57,5 familiegrupper av gaupe i Norge. I 2018 tilsvarer det omkring 340 dyr. Selv om gaupebestanden viser en økning de senere årene, er bestanden fremdeles under Stortingets bestandsmål på 65 årlige familiegrupper. 

Prognosene for antall familiegrupper av gaupe i 2019 viser en økning fra 57,5 til 62 familiegrupper.

- Selv om vi er under bestandsmålet for gaupe nasjonalt, åpnes det for kvotejakt i noen regioner. De kvoter som er satt tar hensyn til at vi ligger under det nasjonale bestandsmålet for gaupe. Det totale antall gauper som kan felles er 55 gauper, herav 18 hunndyr, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Det er ikke åpnet for gaupejakt i region 4 (Oslo/Akershus/Østfold), region 5 (Hedmark), region 7 (Nordland) og region 8 (Troms/Finnmark). Det er vedtatt kvotefri jakt i region 1.