Historisk arkiv

Mer penger til klimavennlige hurtigbåter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Regjeringen foreslår å bevilge 25 millioner kroner for å redusere utslippene av klimagasser fra hurtige passasjerbåter. Pengene skal hjelpe fylkeskommuner som ønsker å satse på klimavennlige hurtigbåter.

- Satsingen på hurtigbåter er en viktig del av arbeidet med regjeringens handlingsplan for grønn skipsfart, som legges frem i nær fremtid. Vi skal halvere utslippene fra skipsfarten innen 2030. Da må vi få null- og lavutslippsteknologi i alle fartøytyper, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

Pengene går til en midlertidig satsing innenfor ordningen Klimasats i Miljødirektoratet.

- Det skjer en miljørevolusjon i fergesektoren. Rundt 80 av fergene vil ha installert batterier innen 2022. Det er også et prosjekt for ferge som skal gå på hydrogen. Dette er et resultat av at staten og fylkeskommunene har stilt miljøkrav i anbudene. Med denne nye satsingen, ønsker vi å bidra til den samme positive utviklingen i hurtigbåtene, sier Elvestuen.

Klimasats ble opprettet i 2016 og har som formål å støtte klimatiltak i kommuner og fylkeskommuner. Miljødirektoratet har i år mottatt rekordmange søknader.

Flere hurtigbåtprosjekter er allerede støtte av Klimasats. Blant annet har Sør-Trøndelag fylkeskommune fått tilsagn på 7,5 millioner kroner i støtte fra Klimasats til en utviklingskontrakt for utslippsfri hurtigbåt.