Historisk arkiv

Nordhordland har blitt Norges første biosfæreområde

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

I dag ble biosfæreområdet Nordhordland godkjent i UNESCO i Paris som Norges første. Nordhordland går inn i et stort internasjonalt nettverk med nesten 700 biosfæreområder som jobber for å bli gode eksempler på bærekraftig utvikling.

Biosfære
Nordhordland Biosfæreområde skal særlig bidra til en samfunnsutvikling der en sikrer naturmangfoldet, bærekraftig bruk av naturressursene og bygger opp under lokal kultur og identitet. Foto: Rita Sæle Langeland

– Jeg mener biosfæreområdet vil bidra positivt til en bærekraftig utvikling i Nordhordland og ser fram til å følge med på resultatene. Nordhordland regionråd og Universitetet i Bergen har jobbet lenge med søknaden. Det er bra at de har lykkes med å få biosfæreområdet godkjent, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

UNESCOs Man and the Biosphere program (MAB)

Man and the Biosphere (MAB) er et vitenskapelig program under Unesco som skal bidra til bærekraftig utvikling og forskning som støtter utviklingen. Nordhordland Biosfæreområde skal særlig bidra til en samfunnsutvikling der en sikrer naturmangfoldet, bærekraftig bruk av naturressursene og bygger opp under lokal kultur og identitet. Universitetet i Bergen har etablert et UNESCO professorat i bærekraftig arv og miljøforvaltning for å styrke samarbeidet med Nordhordland. Biosfæreområdene samarbeider og utveksler erfaringer om bærekraftig utvikling basert på lokale ressurser og kunnskap. De 700 biosfæreområdene skal også være gode eksempler som andre kan lære av.

Lokalt initiativ

Nordhordland regionråd og Universitetet i Bergen (UiB) har samarbeidet om å etablere et biosfæreområde siden 2013. Regionrådet og de elleve kommunene står sammen bak ønsket om å bli biosfæreområde. Hovedformål i søknaden er: "Nordhordland Biosfæreområde skal byggje på det beste frå fortida og legge til rette for ein framtidsretta samfunnsutvikling som sikrar ein berekraftig bruk av alle typar ressursar- til nytte og glede for befolkninga i dag, og for kommande generasjonar".