Historisk arkiv

Norge i dialog med Brasil om Amazonasfondet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Norge står ved klima- og skogavtalen med Brasil og fra norsk ståsted har Amazonasfondet fungert godt fram til nå. –Det vil være et tilbakeskritt dersom fondet, som har vært en inspirasjon for andre skogland, ikke videreføres.  Jeg vil gjøre det jeg kan for at vi skal kunne fortsette, men det er ikke aktuelt å gå inn i en samarbeidsform som svekker grunnlaget for vårt partnerskap med Brasil. Det sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

Det siste døgnet har det kommet presseoppslag både i brasilianske og norske medier om at Brasils miljøminister Ricardo Salles uttaler at det er en fare for at Amazonasfondet kan nedlegges.

Ola Elvestuen bekrefter at det er dialog om styringsstrukturen til Amazonasfondet, som forvalter pengene Norge har betalt ut til Brasil for reduserte klimautslipp fra avskoging. Den norske og tyske ambassadøren og miljøminister Salles møttes senest i går for samtaler om fondets framtid.

–Norges målsetting er å videreføre samarbeidet, selv om vi må se i øynene at muligheten eksisterer for at fondet avvikles. Norge vil videreføre dialogen direkte med Brasil og ikke gjennom mediene, sier Elvestuen.

– Vi er bekymret for utviklingen i Brasil og rapportene om økt avskoging i Amazonas. Fra vår side er det en prioritet å bidra til at Brasil oppfyller sine nasjonale mål under Paris-avtalen.

–Her er samarbeidet gjennom Amazonasfondet viktig, både gjennom våre betalinger for resultater i form redusert avskoging og gjennom fondets støtte til bærekraftig utvikling i Amazonas.

–Fra vårt ståsted har Amazonasfondet fungert godt frem til nå og vi står ved avtalen vi har med Brasil. Norge har ikke sett behovet for endringer i styringsstrukturen.  

–Vi har presisert at ingen endringer kan gjøres i fondets styringsstruktur uten at Norge som avtalepart gir sitt samtykke.

–Vi kommer ikke til å gå inn for løsninger som undergraver de gode resultatene vi allerede har oppnådd eller som går på akkord med Norges prinsipper for god bistand, sier Klima- og miljøminister Ola Elvestuen.