Historisk arkiv

Nyheter

Økning i salget av avansert biodrivstoff i fjor

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Avansert biodrivstoff utgjorde om lag 40 prosent av det totale salget av biodrivstoff i 2018, en økning fra året før. Det totale salget av biodrivstoff gikk noe ned.

Skattedirektoratet har offentliggjort foreløpige omsetningstall for biodrivstoff i Norge i 2018.

Endelige omsetningstall foreligger i april.

– Det er gledelig at omsetningen av avansert biodrivstoff øker i 2018. Avansert biodrivstoff medfører ikke risiko for indirekte arealbruksendringer eller avskoging av regnskog, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Det ble omsatt 496 millioner liter biodrivstoff i 2018, hvorav 196 millioner liter var avansert biodrivstoff. Dette betyr at avansert biodrivstoff utgjorde omlag 40 prosent av biodrivstoffsalget. I 2017 ble det omsatt 659 millioner liter biodrivstoff, og avansert biodrivstoff utgjorde 138 millioner liter. Salget av biodrivstoff totalt sett har gått noe ned fra 2017 til 2018.

Denne uka slapp Esso nyheten om at de ikke kommer til å importere palmeolje til bruk i biodrivstoff i 2019.  Fra før har Circle K og Uno X tatt avstand fra bruken av palmeolje til biodrivstoff.

– Jeg er glad for å se at bransjen tar ansvar, og sørger for at drivstoffet som selges er best mulig for miljø og klimaet, sier klima og miljøminister Ola Elvestuen.

Elvestuen vil følge opp bransjens arbeid. Han har tatt initiativ til en dialog med bransjeorganisasjonen Drivkraft Norge om hvordan forbrukerne kan få mer informasjon om drivstoffets innhold.

–  Jeg er overbevist om at når forbrukerne har miljøvennlige alternativer, så vil mange også ta miljøriktige valg, sier Elvestuen.

Biodrivstoff utgjorde 12 prosent av totalt drivstoffsalg i 2018 viser beregninger basert på foreløpige tall for totalt salg av diesel og bensin fra Statistisk Sentralbyrå. Andelen avansert utgjorde 4,8 prosent. Avansert biodrivstoff dobbelttelles slik at andelen biodrivstoff utgjorde opp mot 17 prosent av det totale drivstoffsalget i 2018. Det understrekes at dette er foreløpige beregninger.

Informasjon om råstoff til biodrivstoff er ventet i løpet av mai etter at omsetterne av drivstoff har rapportert til Miljødirektoratet på omsetningen for 2018.