Historisk arkiv

Oppgradering av værradaren på Bømlo

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett å bevilge 12,9 millioner kroner til en omfattende oppgradering av værradaren på Bømlo.

En værradar er utsatt for stor slitasje, og kvaliteten på observasjonene går ned med alderen. Forventet levetid for en værradar er om lag 15 år før det blir nødvendig med såkalt midtlivsoppgradering.

Værradaren på Bømlo ble satt opp i 2002 og er nå 17 år gammel. Værradaren på Bømlo overvåker nedbøren som kommer inn fra havet i vest mot kysten og Bergen og er svært viktig for værvarslingen i dette område.

- En fortsatt sikker og god radardekning har stor betydning for varslingen av ekstremvær og flom i området. Radaren på Bømlo bidrar også til bedre varsling av flyværet på Flesland, og derved til økt flysikkerhet, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).