Historisk arkiv

Invitasjon:

Nyheter

Overrekkelse av forslag til helhetlig plan for Oslofjorden

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

På oppdrag fra Klima- og miljødepartementet har Miljødirektoratet nå utarbeidet et forslag til en helhetlig plan for Oslofjorden. Forslaget fra Miljødirektoratet overrekkes klima- og miljøministeren mandag 2. desember.

Når: mandag 2. desember kl. 09.30
Sted: Klima- og miljødepartementets lokaler i Kongens gate 20 (presserommet)
Påmelding: Påmelding sendes til KLD-Arrangementer@kld.dep.no senest fredag 29. november kl. 14.00.  

Oslofjordens miljø og friluftslivsmuligheter er av nasjonal interesse. Det er en fjord med et rikt biologisk mangfold og med mange viktige kulturminner. I de 32 kommunene rundt fjorden bor det i dag 1,6 millioner mennesker, og enda flere bruker fjorden til ulike typer friluftsliv og rekreasjon. Dette har medført stor belastning på fjorden. For å løse utfordringene Oslofjorden står overfor, er vi avhengig av at en samordnet forvaltning gjennom en sektorovergripende plan.

På oppdrag fra Klima- og miljødepartementet har Miljødirektoratet nå utarbeidet et forslag til en slik helhetlig plan for Oslofjorden.

Rapporten blir overlevert klima- og miljøminister Ola Elvestuen av Miljødirektoratets direktør Ellen Hambro.

Det blir en kort presentasjon av rapporten, samt mulighet for intervjuer.

Presseansvarlig: Martin Lerberg Fossum
Tlf: 468 19 812
Epost: mlf@kld.dep.no

Nett-tv Overrekkelse av forslag til helhetlig plan for Oslofjorden

Se sendingen her

Se sendingen her