Historisk arkiv

Samarbeid om marin forsøpling

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Norge og Russland skal samarbeide om å bekjempe plastforsøpling i Barentshavet. Landene skal dele erfaringer og øke kunnskapen om hva som er kildene til forsøpling og mikroplast, hvor store mengder det utgjør og hva som kan være effektive tiltak.

– Norge legger stor vekt på å beskytte miljøet i Barentshavet. Russland er en av våre viktigste partnere i dette arbeidet. Vi har lang erfaring med samarbeid om helhetlig havforvaltning og forvaltning av fiskeressursene i Barentshavet. Derfor er det veldig bra at våre to land nå får til en felles satsing mot plastforsøpling i dette havområdet, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

Han understreker at økt kunnskap vil gjøre det mulig å finne fram til effektive tiltak for å stanse forsøplingen.

På møtet i den norsk-russiske miljøvernkommisjonen i Moskva 19. februar ble Elvestuen enig med naturressurs- og miljøminister Dmitrij Kobylkin om hvordan samarbeidet skal foregå.

Moskva
–Norge legger stor vekt på å beskytte miljøet i Barentshavet. Russland er en av våre viktigste partnere i dette arbeidet, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen. Her med sin russiske kollega, naturressurs- og miljøminister Dmitrij Kobylkin. Foto: Tone Hertzberg

Den norske regjeringen har bevilget 5 millioner kroner per år i tre år til satsingen. Pengene blir kanalisert gjennom Klima- og miljødepartementet.

Første steg blir å sammenstille eksisterende norsk og russisk kunnskap om marin forsøpling og mikroplast i Barentshavet. Norge og Russland er blitt enige om å utveksle kunnskap om metoder, tiltak og virkemidler. Målet er å hindre at søppel havner i havet og å bidra til opprydding.

– Det er viktig at forskningen, fiskerisektoren, avfallsbransjen og frivillige krefter er med på å løse dette problemet. Derfor er deler av pengene lyst ut som prosjektmidler til eksterne organisasjoner, sier Elvestuen.

– Helhetlig havforvaltning blir stadig viktigere. Det er økt skipstrafikk, fiskerier og annen aktivitet i havområdene. Klimaendringene fører til dramatiske endringer i økosystemene. Forsøpling av havet er en raskt økende trussel for matfatet vårt, sier Ola Elvestuen.

Norge jobber også aktivt med marin forsøpling både innen Arktisk råd og gjennom FNs miljøforsamling UNEA. Elvestuen sier det er viktig å innrette samarbeidet slik at Norge og Russland kan gi verdifulle bidrag inn i de internasjonale tiltakene på dette området.