Historisk arkiv

Styret for nytt nasjonalt villaksenter på plass

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Klima- og miljødepartementet har oppnevnt styret for det nye nasjonale villakssenteret.

-  Vi må ta bedre vare på villaksen, og det nye nasjonale villakssenteret skal styrke formidlingen av kunnskap om vill laksefisk.  Jeg er glad for at vi nå i villaksens år kommer i gang med dette viktige arbeidet, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Nasjonalt villaksesenter skal bidra til formidling av kunnskap om vill laksefisk og vil etableres med enheter i kommunene Lyngdal, Lærdal, Namsos og Tana.

I tråd med intensjonsavtale mellom de fire kommunene er det tatt sikte på at hver vertskommune foreslår ett medlem med personlig varamedlem til stifters oppnevnelse av stiftelsens styre. Øvrige medlemmer og varamedlemmer til styret oppnevnes direkte av stifter.

Følgende personer er oppnevnt:

Styreleder: Jostein Skurdal, administrerende direktør, Lillehammer museum, Lillehammer. Foreslått av Miljødirektoratet.         

Nestleder: Bente Rønning, assisterende forskningssjef, Norsk institutt for naturforskning, Trondheim. Foreslått av Miljødirektoratet.

Styremedlem  Ørnulf Haraldstad, fagdirektør, Fylkesmannen i Agder, Mandal. Foreslått av Miljødirektoratet.   

Styremedlem Torill Olsson, partner og rådgiver i Mimir AS, Oslo. Foreslått av Miljødirektoratet.

Styremedlem Helga Pedersen, lærer, Tana videregående skole, Tana. Foreslått av Tana kommune.

Styremedlem Nils Roger Duna, pensjonist/selvstendig næringsdrivende, Namsos. Foreslått av Namsos kommune.

Styremedlem Jan Geir Solheim, ordfører (Sp), Lærdal. Foreslått av Lærdal kommune.

Styremedlem Jan Kristensen, ordfører (H), Lyngdal. Foreslått av Lyngdal kommune.

Personlig vara: Frank Martin Ingilæ, ordfører (Ap), Tana. Foreslått av Tana kommune.

Personlig vara: Arnhild Holstad, ordfører (Ap), Namsos. Foreslått av Namsos kommune.

Personlig vara: Trond Ø. Einemo, varaordfører (H), Lærdal. Foreslått av Lærdal kommune.

Personlig vara: Irma Tverstøl, pensjonist, Lyngdal. Foreslått av Lyngdal kommune.

1.numeriske vara: Kjell Kvingedal, miljøverndirektør, Fylkesmannen i Vestland, Bergen. Foreslått av Miljødirektoratet.

2.numeriske vara: Torfinn Rohde, verdensarvkoordinator, Røros bergstad og Circumferensen, Røros. Foreslått av Miljødirektoratet.

3.numeriske vara: Linda Aaram, miljøverndirektør, Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Molde. Foreslått av Miljødirektoratet.