Historisk arkiv

Forhandlinger om endringer i fiskereglene i Tana

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Regjeringene i Finland og Norge har besluttet å gjøre nødvendige endringer i de felles fiskereglene for Tanavassdraget. Fiskereglene er en integrert del av Tanaavtalen, som trådte i kraft i 2017.

Fiskereglene har blitt justert med midlertidige fravik i løpet av de tre fiskesesongene som har vært under gjeldende avtale. Begge parter understreker at alle endringer av fiskereglene skal være i tråd med hovedformålene i Tanaavtalen: å gjenoppbygge laksebestandene, og å beskytte samiske rettigheter.

De finske og norske forhandlingsdelegasjonene møttes til et første digitalt møte 16. og 17. juni. Flere møter er planlagt høsten 2020 og våren 2021. De nye reglene vil tre i kraft i mai 2022.