Historisk arkiv

Innspillsmøte om Enovas rolle

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Fra 2021 skal det inngås en ny fireårig avtale mellom Klima- og miljødepartementet og Enova om forvaltningen om midlene i Klima- og energifondet. I den anledning inviterer Klima- og miljødepartementet til innspillsmøte om hvordan Enova bør innrettes for å få mest mulig klima og omstilling for midlene de forvalter.

Klima- og miljødepartementet styrer Enova på et overordnet nivå. Det skjer hovedsakelig gjennom fireårige avtaler om forvaltning av midlene fra Klima- og energifondet. Avtalen legger rammer for Enovas virksomhet, setter mål for aktiviteten og stiller krav til rapportering. Innenfor rammene av avtalen har Enova betydelig faglig frihet til å prioritere mellom områder, utvikle programmer og tildele støtte slik at midlene som er stilt til rådighet, utnyttes mest mulig effektivt.

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn vil innlede på møtet. Statssekretær Mathias Fischer vil også delta.

Innspillsmøtet finner sted 4. mars kl. 10:30-13:30 i presserommet i Klima- og miljødepartementet i Kongens gate 20 i Oslo. Det blir servert lett lunsj.

Påmelding skjer via e-post til oad@kld.dep.no innen 27. februar. Vi ber om at dere ved påmeldingen informerer om dere ønsker å holde innlegg under møtet og oversender eventuell presentasjon senest 27. februar. Det vil bli stilt 3 minutter til rådighet til hvert innlegg.  

Det vil være mulig å sende inn skriftlige innspill på inntil 3 A4 sider innen 13. mars. Innspillene vil bli gjort offentlig tilgjengelige på nettsidene til Klima- og miljødepartementet.

Her finner du inneværende avtale med Enova om forvaltning av midlene fra Klima- og energifondet.

 

Skriftlige innspill levert til Klima- og miljødepartementet:
(Listen oppdateres fortsatt ettersom innlegg kommer inn)

Amon AS - Innspill til Enovas rolle fra 2021.pdf

Biogass Norge - Innspill til Enovas rolle fra 2021.pdf

Biokraft - Innspill til Enovas rolle fra 2021.pdf

BNL - Innspill til Enovas rolle fra 2021.pdf

Bygg og Bevar - Innspill til Enovas rolle fra 2021.pdf

Circular Norway - Innspill til Enovas rolle fra 2021.pdf

DiBk - Innspill til Enovas rolle fra 2021.pdf

Drivkraft Norge - Innspill til Enovas rolle fra 2021.pdf

EGN - Innspill til Enovas rolle fra 2021.pdf

Energi Norge - Innspill til Enovas rolle fra 2021.pdf

Fellesforbundet - Innspill til Enovas rolle fra 2021.pdf

Fortum - Innspill til Enovas rolle fra 2021.pdf

Forum for miljøteknologi - Innspill til Enovas rolle fra 2021.pdf

GCE NODE - Innspill til Enovas rolle fra 2021.pdf

Helge Skarphagen - Innspill til Enovas rolle fra 2021.pdf

Huseiernes Landsforbund - Innspill til Enovas rolle fra 2021.pdf

Miljøvernforbundet - Innspill til Enovas rolle fra 2021.pdf

NAF - Innspill til Enovas rolle fra 2021.pdf

Naturvernforbundet - Innspill til Enovas rolle fra 2021.pdf

NBBL - Innspill til Enovas rolle fra 2021.pdf

NoBio - Innspill til Enovas rolle fra 2021.pdf

Norges Bondelag - Innspill til Enovas rolle fra 2021.pdf

Norsk Biokullnettverk - Innspill til ENOVAs rolle fra 2021.pdf

Norsk Eiendom - Innspill til Enovas rolle fra 2021.pdf

Norsk elbilforening - Innspill til Enovas rolle fra 2021.pdf

Norsk elbåtforening - Innspill til Enovas rolle fra 2021.pdf

Norsk Fjernvarme - Innspill til Enovas rolle fra 2021.pdf

Norsk gartnerforbund - Innspill til Enovas rolle fra 2021.pdf

Norsk hydrogenforum - Innspill til Enovas rolle fra 2021.pdf

Norsk Industri - Innspill til Enovas rolle fra 2021.pdf

Norsk olje og gass - Innspill til Enovas rolle fra 2021.pdf

Norsk varmepumpeforening - Innspill til Enovas rolle fra 2021.pdf

NVE - Innspill til Enovas rolle fra 2021.pdf

Oslo kommune- Innspill til Enovas rolle fra 2021.pdf

Riksantikvaren - Innspill til Enovas rolle fra 2021.pdf

Statkraft - Innspill til Enovas rolle fra 2021.pdf

Viken - Innspill til Enovas rolle fra 2021.pdf

Zero - Innspill til Enovas rolle fra 2021.pdf

Zero Emission Yachting - Innspill til Enovas rolle fra 2021.pdf