Historisk arkiv

Nyheter

Preikestolen og Kjerag er utnevnt til Nasjonale turiststier

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Stiene til Preikestolen og Kjerag i Rogaland er utnevnt til Nasjonale turiststier av Miljødirektoratet. Stiene får et fast grunntilskudd på 300 000 kroner hvert år og blir prioritert i den ordinære tilskuddsordningen for Nasjonale turiststier.

– Det er ikke lett å finne stier med like mange ekstraordinære kvaliteter som Preikestolen og Kjerag. Forutsetningen for å bli utnevnt til Nasjonale turiststi er blant annet ekstraordinært mye besøk der internasjonale turister utgjør en stor andel av de besøkende. Det er en ekslusiv gruppe Preikestolen og Kjerag nå er blitt del av, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn på toppen av fjellet Preikestolen med Lysefjorden i bakgrunnen.
Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) besøkte Preikestolen i august 2020. Foto: Jo Randen/KLD

Klima- og miljødepartementet bestemte i 2018 at inntil 15 stier kan få den formelle tittelen Nasjonal turiststi.

 

Ordningen skal sikre økonomisk støtte til blant annet skilting og  merking, sanitærfasiliteter, opparbeiding av stier, bedret adkomst og støtte til ulike informasjons- og sikkerhetstiltak. Disse tiltakene har medført at antallet redningsaksjoner har gått betydelig ned og at slitasje og forsøpling er betydelig redusert. Samtidig bidrar dette til at stiene beholder attraktiviteten, som igjen bidrar til lokal verdiskaping.

 

– Stiene opp til Preikestolen og Kjerag gir både norske og utenlandske turister fantastiske opplevelser og minner for livet. Disse stiene er også litt ulike, noe som er bra. Preikestolen er litt kortere og litt mindre krevende enn stien til Kjerag. Nasjonale turiststier skal være mangfoldige, sier Sveinung Rotevatn.

 

Tiltak som får støtte fra tilskuddsordningen, skal ikke gå ut over naturmangfold, friluftsliv og landskap.  Det skal ikke gjennomføres flere eller mer omfattende tiltak enn det som er nødvendig. Alle bygge- og anleggstiltak skal tilpasses landskapet og natur- og opplevelsesverdiene, og tiltak skal også skje innenfor rammene av allemannsretten og norsk friluftslivstradisjon.

 

– Rogaland har gjennom lang tid tenkt langsiktig og helhetlig når det gjelder reiseliv og når det gjelder å ta vare på naturen. Det er flott at så mange vil besøke den norske naturen. Samtidig må vi sørge for at dette ikke går ut over naturverdiene og naturopplevelsene. Både Preikestolen og Kjerag er gode eksempler på at dette er fullt mulig å få til, sier Sveinung Rotevatn. 

 

En sti blir autorisert for fem år av gangen. Deretter må det søkes på nytt. Dette sikrer at statusen er et kvalitetsstempel og gir de besøkende en trygghet for at stien hele tiden holder et visst nivå innenfor sikkerhet, adkomst, sanitærfasiliteter, avfallshåndtering, informasjon og naturverdier. Å ha tittelen Nasjonal turiststi er dermed ikke en varig status, men et kvalitetsstempel som det må jobbes aktivt med for å opprettholde.

Se pressemeldingen fra Miljødirektoratet her.

Les mer om Nasjonale turiststier hos Miljødirektoratet her.