Historisk arkiv

Presseinvitasjon:

Nyheter
Presseinvitasjon:

Forvaltningsplaner for norske havområder

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Regjeringen legger fram en stortingsmelding om forvaltningsplaner for de norske havområdene i dag, fredag 24. april. Statsminister Erna Solberg, klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn, olje- og energiminister Tina Bru og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad holder pressekonferanse etter statsråd.

Pressekonferansen overføres direkte på https://www.regjeringen.no/kld

Sted: Marmorsalen, Klima- og miljødepartementet, Kongens gate 18.

Oppmøtetid: Kl 1145. Ta med gyldig pressekort og ID.

Presse som ikke har anledning til å møte, eller ikke ønsker å komme på grunn av smittefare, kan sende inn spørsmål til presse@kld.dep.no med teksten "PK Havområder" i emnefeltet. Spørsmålene må være oss i hende senest fredag klokka 1000. Avsenderadressen må være registrert hos et mediehus, eller det må oppgis frilansoppdrag. Vi kan dessverre ikke garantere at alle spørsmålene blir stilt i pressekonferansen.

Pressekontakter:

For statsministeren: kommunikasjonssjef Anne Kristin Hjukse, 992 14 610 og statssekretær Rune Alstadsæter, 915 58 419

For klima- og miljøministeren: kommunikasjonssjef Jo Randen, 91169463

For olje- og energiministeren: kommunikasjonsrådgiver Ella Bye, 932 68 350.

For barne- og familieministeren: politisk rådgiver Maria Moe, 412 15 247

Nett-tv

Pressekonferanse om forvaltningsplaner for norske havområder, Barentshavet og iskanten. Se sendingen her:

Nett-tv Forvaltningsplaner for norske havområder

Se sendingen her

Se sendingen her

Om sendingen

Pressekonferansen filmes av Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS), og kan følges direkte på www.regjeringen.no. Der kan også videofilen lastes ned i etterkant. DSS distribuerer som vanlig publiseringspunkt til medier som vil sende pressekonferansen direkte. Kontaktperson for dette nås på telefon 22248845 eller dss-videoproduksjon@dss.dep.no.

Presse som ønsker å bygge inn nett-tv-sendingen på sine nettsider kan bruke følgende embed-kode:

<div id='wowza_player'></div><script id='player_embed' src='//player.cloud.wowza.com/hosted/zfcbp4lg/wowza.js'type='text/javascript'></script>

 

Tiltak for å hindre smittespredning

Departementene og SMK har innført egne tiltak for å hindre spredning blant besøkende og ansatte. Det kan, ved stor pågang, være aktuelt å be presse om å følge pressekonferansen digitalt.

Se Folkehelseinstituttets nettsider for mer informasjon om smittevern.