Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2022:

107 millioner kroner til opprydding av Store Lungegårdsvann

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Sjøbunnen i Store Lungegårdsvann er sterkt forurenset av miljøgifter fra industri, avløp og avrenning fra byområdene rundt.

Regjeringen foreslår å bevilge til sammen 107,3 millioner kroner til opprydding av forurenset sjøbunn i Store Lungegårdsvann i Bergen. Tildelingen strekker seg over to år, med 23 millioner kroner i 2022, og 84,3 millioner kroner i fullmakt til bruk i 2023.

- Store Lungegårdsvann står nå øverst på listen vår over prioriterte områder for opprydding av forurenset sjøbunn, og forurensingen her utgjør en risiko for natur, dyreliv og folks helse. En opprydding vil fjerne store mengder miljøgifter og være til nytte for alle som bor i eller bruker områdene rundt Store Lungegårdsvann, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

Bergen, som Store Lungegårdsvann ligger i, er et av de 17 prioriterte fjordområdene i den nasjonale handlingsplanen for opprydding i forurenset sjøbunn. Oppryddingsprosjekter i Oslo, Sandefjord, Trondheim, Harstad, Tromsø, Arendal og Horten er allerede fullført. Forurensingen i Store Lungegårdsvann har bygget seg opp over tid, og skyldes blant annet industri, avløp og avrenning fra byområdene rundt.

Den totale kostnaden for oppryddingen er beregnet til å bli totalt 143 milioner kroner. Andre finansielle deltakere i prosjektet i tillegg til staten er Bergen kommune og Bergen Havn AS. Det er store planer for by- og næringsutvikling i områdene rundt Store Lungegårdsvann. Om lag 140 000 husholdninger vil direkte eller indirekte få nytte av oppryddingen. Oppryddingsprosjektet for Store Lungegårdsvann er klart for oppstart fra 2022, og er planlagt sluttført i 2023.