Historisk arkiv

Ny rapport fra Teknisk beregningsutvalg for klima

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Teknisk beregningsutvalg for klima har levert en ny rapport om makroøkonomiske modeller til bruk i klimaanalyser. Slike modeller brukes blant annet til utslippsframskrivinger og analyser av klimapolitikken.

En makroøkonomisk modell er en forenklet representasjon av hele økonomien til ett eller flere land.  I denne fjerde rapporten fra Teknisk beregningsutvalg beskriver og vurderer utvalget seks ulike norske makroøkonomiske modeller. Bare tre av modellene  kan brukes til å analysere utslippseffekter i dag, men alle modellene som er vurdert kan ha interessante egenskaper til bruk i klimaanalyser.

I tillegg har utvalget beskrevet makroøkonomiske modeller som brukes i klimaanalyser i Sverige, Danmark og Finland. Noen løsninger herfra kan være relevante for  videreutvikling av de norske modellene.

Utvalget har utgitt tre rapporter tidligere. Der har de vurdert tiltaksana­lyser, økonometriske metoder og partielle modeller, og presentert forslag til hvordan man kan beregne utslippseffekter av statsbudsjettet.

 I det videre arbeidet vil utvalget vurdere metoder og analyser av tiltak og virkemidler for skog- og arealbruk og hvor egnet tidligere vurderte metoder er til bruk i utslippsframskrivinger. Til slutt gjenstår også en samlet vurdering av metodeapparatet i sin helhet.

I den samlede metodevurderingen inngår også utvalgets arbeid for å foreslå metoder for å beregne klimaeffekt av statsbudsjettet. For mer om dette, se utvalgets tredje rapport

Les rapporten om makroøkonomiske modeller her.