Historisk arkiv

Skal finne løsninger for Troll

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Troll forskningsstasjon i Antarktis må utbedres. Nå har Klima- og miljødepartementet gitt Statsbygg i oppdrag å finne mulige måter å oppgradere stasjonen på.

På 1275 meters høyde i Dronning Maud Land ligger Troll omtrent så langt unna Norges fastland som det er mulig å komme. Stasjonen er en unik plattform for norsk forskning i Antarktis, og er også viktig for meteorologiske målinger og for norsk tilstedeværelse i Antarktis.

- Trollstasjonen er den sentrale plattformen for norsk forsking og nærvær i Antarktis, og den er viktig for norsk Antarktispolitikk. Norge er en pådriver for å få fram forskingsbasert kunnskap om Antarktis' nøkkelrolle i det globale klimasystemet. Stasjonen gjør det mulig for Norge å bidra aktivt i den internasjonale kunnskapsdugnaden. Jeg er fornøyd med at vi nå vil få et godt grunnlag for en framtidig, nødvendig oppgradering av Trollstasjonen, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

I februar 2020 leverte Statsbygg en befaringsrapport fra Troll, som viste mangelfull tilstand på dagens anlegg. Klima- og miljødepartementet ga derfor Statsbygg i oppdrag å gjennomføre en mulighetsstudie for en fremtidig norsk forskningsstasjon i Antarktis. Under denne studien ble det klart at prosjektet vil innebære alternativer som har en kostnadsramme på over 1 milliard kroner. Prosjektet faller dermed inn under statens prosjektmodell med krav om konseptvalgutredning (KVU) og ekstern kvalitetssikring (KS1).

Klima- og miljødepartementet har nå gitt Statsbygg i oppdrag å gjennomføre en konseptvalgutredning for framtidig oppgradering av Troll forskningsstasjon. Utredningen skal ferdigstilles innen 1. november 2021.

- Tre årtier med ekstremvær har slitt hardt på Troll. Dette er starten på en fornyelse som kan gi oss en moderne, framtidsrettet og tilgjengelig stasjon for forskning og tilstedeværelse i Antarktis. For å få kunnskap om hvordan Antarktis påvirker globale klimasystemer trenger vi en moderne, funksjonell og oppgradert forskningsstasjon. Oppgraderingen blir dermed et svært viktig bidrag til vår tids store globale klimautfordringer, sier polarinstituttets direktør Ole Arve Misund.

Departementet legger til grunn at Troll skal ha samme plassering som i dag. Troll ligger sentralt plassert i Dronning Maud Land. Forskningsstasjonen gir enkel tilgang til felt på prioriterte norske forskningsområder og komplementerer det øvrige stasjonsnettverket i Antarktis geografisk sett. Det er dessuten relativt lav risiko forbundet med nærområdet rundt stasjonen.

Forskningsstasjonen skal kunne driftes på helårsbasis, også under en eventuell byggeperiode. Anlegget må ha gode forskningsfasiliteter, og kontordelen skal være tilrettelagt for at minimum 20 forskere kan være til stede samtidig.

Økt internasjonalt samarbeid og større oppmerksomhet knyttet til kunnskap om Antarktis kan gi behov for økt kapasitet. Det skal legges til grunn at energiforsyningen til anlegget skal være driftssikker og i størst mulig grad være basert på fornybar energi.

FAKTABOKS

Troll forskningsstasjon

Ligger i Antarktis på 72° 01´ sørlig bredde og er Norsk Polarinstitutts forskningsstasjon.

Ble åpnet i februar 2005 av H.M. Dronning Sonja.

Er en meteorologisk stasjon, målestasjon for måling av blant annet UV-stråling og feltstasjon for glasiologiske, biologiske og fysiske feltprogram.

Forskning på Troll i Antarktis gir kunnskap av høy internasjonal kvalitet om de globale klima- og miljøendringene. Norsk tilstedeværelse og kunnskapsutvikling i Antarktis oppfyller og styrker Norges forpliktelser som traktatpart.

Statsbygg bygde og forvalter i dag stasjonen. Stasjonen ble i sin tid ferdigstilt i Norge, demontert, skipet til iskanten, fraktet inn på isen og remontert på tomten i Dronning Mauds land.