Historisk arkiv

Staten tilbyr Nordkapp kommune hjelp i rettssak

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Hålogaland lagmannsrett skal avgjøre om Scandic Hotels AS må ha tillatelse fra Nordkapp kommune for å kreve inn parkeringsavgift på Nordkapp-platået. Staten har nå besluttet å erklære partshjelp til kommunen i rettssaken.

– Det er av betydelig prinsipiell interesse å få avklart når man må ha samtykke fra kommunen for å kreve avgift for adgang til friluftsområder. Staten ønsker derfor å tilby Nordkapp kommune hjelp i saken når den skal behandles i lagmannsretten, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).  

Det er Scandic Hotels AS som har gått til sak mot Nordkapp kommune. Sakens hovedspørsmål er om Scandic, som driver parkeringsplassen ved Nordkapp-platået, må ha tillatelse av kommunen for å kunne kreve inn parkeringsavgift. Scandic mener slik avgiftsinnkreving faller utenfor friluftslovens bestemmelser.  Nordkapp kommune er av motsatt oppfatning. Kommunen vant frem i tingretten, og saken er nå anket inn for Hålogaland lagmannsrett.

Å gå inn som partshjelp betyr å gå inn som støtte for en av partene i en rettssak. Klima- og miljødepartementet har det overordnete ansvaret for friluftsloven og forvaltningen av denne loven. Departementet har derfor også interesse i utfallet av saken. Staten vil inngi partshjelpserklæring for lagmannsretten når kommunen om noen uker skal svare på anken fra Scandic.