Historisk arkiv

Støtter EU-forslag til regelverk for batterier

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Regjeringen støtter hovedlinjene i et forslag til nytt EU-regelverk for batterier som vil redusere klimagassutslipp, sikre en mer effektiv ressursbruk og gi mindre deponering av avfall.

Det er EU-kommisjonen som har lagt fram forslaget som skal sikre økt bærekraft i hele verdikjeden for batterier - fra uttak av råstoffer til produksjon, bruk og materialgjenvinning av ressursene.

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn har i brevs form uttrykt støtte til hovedlinjene i Kommisjonens forslag til en forordning om batterier og batteriavfall.

– Regjeringen er opptatt av å skape nye, grønne jobber, og Norge har gode forutsetninger for batteriproduksjon. Da er det viktig at vi får felles europeiske regler som kan sikre bærekraft i hele batteriverdikjeden, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

Batterier spiller en sentral rolle i Europas grønne skifte, ikke minst i lys av den planlagte elektrifiseringen av transportsektoren. Det nye regelverket blir samtidig viktig for utviklingen av en bærekraftig og konkurransedyktig batteriindustri i Europa.

I brevet uttrykker også klima- og miljøministeren  bekymring over handelsavtalen mellom EU og Storbritannia.  Han påpeker at det er uheldig at den vil innføre en barriere for norsk batteriindustri i Europa. 

Kommisjonens forslag ligger til politisk behandling i Rådet og Europaparlamentet. Det vil utarbeides mer spissede norske posisjoner etter hvert som de ulike elementene i forslaget tar form.

Du kan lese brevet her.