Historisk arkiv

Gjennombrudd i klimaforhandlingene om regnskog

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Miljøverndepartementet

Klimatoppmøtet i Warszawa ga et gjennombrudd i forhandlingene om regnskog. Det er vedtatt et fullstendig regelverk for tiltak som skal redusere klimautslipp fra ødeleggelse av skog i utviklingsland.

- Dette er et gledelig gjennombrudd, og noe Norge har jobbet for i mange år, sier klima- og miljøvernminister Tine Sundtoft.

Vedtakene på klimatoppmøtet i Warszawa gir et fullstendig regelverk for hvordan man overvåker skog og informerer om tilstanden i skogen, og hvordan industriland skal betale for oppnådde resultater. Man ble også enige om hvordan landenes resultater skal gjennomgås og godkjennes gjennom FNs klimakonvensjon.

-Forutsigbarhet i klimapolitikken er viktig. At regjeringen viderefører klima- og skogsatsingen fram til 2020 bidrar til det. Utviklingslandene får nå et sterkt signal om å sette i gang arbeidet med å redusere avskoging. Dermed kan de bidra til å forhindre skadelige klimaendringer, samtidig som vi får tatt vare på det biologiske mangfoldet, sier Sundtoft.

Norge har vært en pådriver i arbeidet med å få i stand et regelverk for tiltak mot avskoging. Norske Christina Voigt har vært en av lederne for forhandlingsgruppa som fikk til enighet om regelverket. I 2014 skal regjeringen bruke rundt 3 milliarder kroner på regnskogbevaring, og disse forhandlingene har derfor vært svært viktige.

-Jeg er stolt over Norges innsats, sier Sundtoft.

Det blir lettere å gjennomføre tiltak for redusert avskoging når man har dette regelverket på plass. Reglene sier blant annet hvordan man skal ta vare på skogen, beskytte interessene til urfolk og andre som bor der, overvåke områdene og videresende informasjonen til de landene som skal betale for resultater. At finansieringen er resultatbasert, bidrar til å forebygge korrupsjon.