Historisk arkiv

Kjøreplan for klimaavtale vedtatt i Warszawa

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Miljøverndepartementet

­-Klimatoppmøtet i Warszawa vedtok en kjøreplan der alle land skal gjøre hjemmeleksa for å forberede en ny klimaavtale. Det er bra vi fikk et vedtak, men det burde vært klarere og mer forpliktende, sier klima- og miljøvernminister Tine Sundtoft.

Vedtaket går ut på at alle land skal legge fram det de kan bidra med av utslippsreduksjoner og andre tiltak så snart som mulig. De landene "som er rede" oppfordres til å legge fram slike nasjonale tiltak innen første kvartal 2015.

Alle land har fått et felles utgangspunkt, men det er mindre forpliktende enn Norge skulle ønske. Store utslippsland som India og Kina tok til orde for at bare industriland må forplikte seg, i tråd med det tradisjonelle skillet mellom i-land og u-land i klimaforhandlingene.

-Det har vært en klar politisk uenighet mellom industrilandene og utviklingslandene. Det viser hvor krevende det skal bli å få til en ny klimaavtale for alle land i 2015. Men skal vi lykkes med å unngå farlige klimaendringer, må også store land som India, Kina og Brasil være med, sier Tine Sundtoft.

Konferansen vedtok også en opptrappingsplan for finansiering av klimatiltak i utviklingsland. Ingen nye tallmål ble vedtatt. Industrilandene har tidligere forpliktet seg til å skaffe 100 milliarder dollar hvert år fra 2020. Mange av utviklingslandene kritiserer industrilandene for å ikke å ha fulgt opp disse løftene.

Fondet for klimatilpasning nådde under konferansen målet om nye penger på 100 millioner dollar. Norge fikk applaus for sitt bidrag til dette fondet.

En internasjonal mekanisme for tap og skade ved klimaendringer ble vedtatt opprettet. Dette er viktig for utviklingsland som vil kunne merke store konsekvenser av ekstremvær, tørke, havnivåstigning og andre klimaendringer.

­-Beslutningen er et viktig skritt framover for å håndtere konsekvenser av klimaendringer på en helhetlig måte, sier Tine Sundtoft.

Klimatoppmøtet i Warszawa ga et gjennombrudd i forhandlingene om regnskog. Det er vedtatt et fullstendig regelverk for tiltak som skal redusere klimautslipp fra ødeleggelse av skog i utviklingsland.

- Dette er et gledelig gjennombrudd, og noe Norge har jobbet for i mange år. Forutsigbarhet i klimapolitikken er viktig. At regjeringen viderefører klima- og skogsatsingen fram til 2020 bidrar til det. Utviklingslandene får nå et sterkt signal om å sette i gang arbeidet med å redusere avskoging. Dermed kan de bidra til å forhindre skadelige klimaendringer, samtidig som vi får tatt vare på det biologiske mangfoldet, sier Sundtoft.