Historisk arkiv

Miljøverndepartementet blir til Klima- og miljødepartementet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Miljøverndepartementet

For å tydeliggjøre departementets ansvarsområder, skifter Miljøverndepartementet fra 1. januar 2014 navn til Klima- og miljødepartementet.

- Regjeringen skal føre en ambisiøs klima- og miljøpolitikk. Etter regjeringsskiftet fikk departementet nye ansvarsområder, og en tydeligere rolle i klimapolitikken. Derfor var det naturlig med et navnebytte. Klima- og miljødepartementet får blant annet det fulle ansvaret for klima- og skogsatsingen, kvotekjøpene og CO2-kompensasjonsordningen, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

Regjeringen vil føre en offensiv klimapolitikk og forsterke klimaforliket blant annet ved å øke satsingen på kollektivtrafikk, ny, klimavennlig teknologi og nedsette en grønn skattekommisjon. Det skal lønne seg å være miljøvennlig, og poenget er å vri skatter og avgifter i en miljøvennlig retning.

Samtidig beholder departementet ansvaret for andre viktige saksfelt. Både naturforvaltning og kulturminnevern blir satsingsområder fremover.

- Vi skal arbeide videre for å ta vare på norsk natur og for å sikre våre kulturminner, sier Sundtoft.