Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Arbeidsgruppe skal vurdere muligheten for økt verdiskaping i villreinfjellet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Norge er det eneste landet i Europa som har den opprinnelige vest-europeiske villreinen. En arbeidsgruppe skal nå utrede hvordan Norge kan få økt oppmerksomhet om villreinen gjennom å etablere to europeiske villreinregioner.

- Arbeidsgruppen jeg har nedsatt skal konkretisere hvordan vi kan bruke den norske og europeiske villreinhistorien til økt verdiskaping. De europeiske villreinregionene skal ikke bli et nytt forvaltningsnivå i villreinfjellet, men bidra til økt kunnskap om villrein, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

De første menneskene som bosatte seg i Norge, var fangstfolk som fulgte etter villreinen. Villreinen vandret inn i Norge fra sør og øst. Derfor er ideen å opprette to regioner som viser hvor den europeiske villreinen kom fra.

De to regionene vil omfatte flere av de nasjonale villreinområdene. Arbeidsgruppen skal også gi vurderinger og anbefalinger om samhandling med handlingsprogrammene for regionale planer for de nasjonale villreinområdene. Arbeidsgruppen skal levere sin utredning innen 1. juni 2015 og ledes av forsker Hans Olav Bråtå.

- Vi har et stort potensial til bærekraftig villreinbasert næringsutvikling her i landet. Jeg håper denne arbeidsgruppen kan være starten på en videre satsing på reinen og fjellet som kilde til verdiskaping, sier Sundtoft.

Mandat og sammensetning av arbeidsgruppe for europeiske villreinregioner (pdf).

Klima- og miljøministeren på Hardangervidda Nasjonalparksenter(Foto: Erik Aasheim, KLD)