Historisk arkiv

Tine Sundtoft og europeiske minister-kolleger krever strengere kjemikaliepolitikk i EU

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

I dag undertegner klima- og miljøminister Tine Sundtoft et brev til den nyvalgte EU-kommisjonen. Hun sender brevet sammen med miljøministre i Belgia, Danmark, Frankrike, Nederland, Sverige, Tyskland og Østerrike. - Gjennom EØS-avtalen har vi fått verdens strengeste kjemikalieregelverk som beskytter både forbrukerne og miljøet, men mye er fortsatt ugjort. Sammen med kolleger i syv EU-land krever jeg at den nyvalgte EU-kommisjonen sikrer en fortsatt ambisiøs kjemikaliepolitikk, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

I dag undertegner klima- og miljøminister Tine Sundtoft et brev til den nyvalgte EU-kommisjonen. Hun sender brevet sammen med miljøministre i Belgia, Danmark, Frankrike, Nederland, Sverige, Tyskland og Østerrike.

- Gjennom EØS-avtalen har vi fått verdens strengeste kjemikalieregelverk som beskytter både forbrukerne og miljøet, men mye er fortsatt ugjort. Sammen med kolleger i syv EU-land krever jeg at den nyvalgte EU-kommisjonen sikrer en fortsatt ambisiøs kjemikaliepolitikk, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

- Vi mangler fortsatt kunnskap om mange kjemikalier som antas å være kreft- og allergifremkallende, og kan påvirke reproduksjonsevnen. Barn er særlig utsatte. Derfor krever vi at EU fortsetter arbeidet med å hente inn kunnskap om kjemikalier, identifisere helse- og miljøfarlige stoffer og å regulere disse strengt, sier hun.

 I brevet peker ministrene på fem områder som trenger forbedring:  

  • å redusere eksponering for hormonforstyrrende stoffer,
  • å kontrollere at nanomaterialer er trygge å bruke,
  • å erstatte farlige stoffer i produkter,
  • å regulere innholdet av kjemikalier i importerte produkter og å sørge for at industrien gir tilstrekkelig informasjon om kjemikaliene de produserer.

I tillegg til å beskytte helse og miljø, vil en ambisiøs kjemikaliepolitikk også kunne gi muligheter for innovasjon og bærekraftig vekst.

- Her ligger det også betydelige muligheter for norsk og europeisk industri i å utvikle og produsere alternativer til miljøgifter og andre helse- og miljøfarlige kjemikalier. Før hadde alle termometer med kvikksølv, nå klarer vi oss fint uten det, sier Sundtoft.

Og fortsetter: - Fremover er vi også nødt til å gjenvinne enda mer av produktene vi kaster. Da er det viktig at de så langt som mulig er uten farlige kjemikalier.

- Norge har strenge og klare nasjonale mål om stans og reduksjon av helse- og miljøfarlige kjemikalier, men vi trenger tiltak på europeisk nivå om det virkelig skal monne. Derfor er vi også opptatt av å få et bedre kjemikalieregelverk i EU. Arbeidet med dette brevet og videre oppfølgning er nok et eksempel på at regjeringen søker sammen med likesinnede i EU for sammen å fremme viktige miljøsaker, sier Sundtoft.

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft undertegner et brev til den nyvalgte EU-kommisjonen. Sammen med syv europeiske kolleger krever hun strengere kjemikaliepolitikk i EU. Fra venstre: Sveriges klima- og miljøminister Åsa Romson, Tine Sundtoft og Danmarks miljøminister Kirsten Brosbøl. (Foto: Klima- og miljødepartementet/ Camilla Pettersen)