Historisk arkiv

Klima + vekst = sant

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Det er ingen motsetning mellom klimahensyn og økonomisk vekst. Det viser en ny internasjonal rapport som ble lagt fram tirsdag.

Rapporten The New Climate Economy viser hvordan teknologisk innovasjon og investeringer i effektive lavutslippsløsninger kan skape nye muligheter for bedre vekst, flere arbeidsplasser, økt selskapsfortjeneste og økonomisk utvikling.

Hovedkonklusjonen i rapporten er at motsetningene mellom vekst og klimahandling i de fleste tilfeller er oppkonstruert.

- Jeg blir omstillingsoptimist av å lese denne rapporten. Klimaspørsmålet må ikke sees som en byrde som begrenser mulighetene for verdiskapning, men snarere som en mulighet for utvikling og vekst, sier statsminister Erna Solberg.

- Rapporten viser at det som er bra for klimaet også er bra for vekst og velferd. Dette handler om en langsiktig omstilling til lavutslippssamfunnet. Nå skal vi arbeide for å gripe mulighetene dette gir oss. Det er derfor Regjeringen prioriterer satsing på kollektivtransport, klimateknologi og fornybar energi, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

 

Byer, landbruk og energibruk viktigst

Rapporten viser at det er store muligheter for klimavennlig vekst innen særlig tre hovedområder av den globale økonomien: byer, landbruk og energibruk. Noen av poengene fra rapporten er: 

  • Byer: Ved å bygge mer sammenvevde og kompakte byer og investere i storskala offentlige transportsystemer kan verden spare rundt 3 trilliarder amerikanske dollar fram til 2030.
  • Landbruk: Hvis vi gjør 12 prosent av jordas ødelagte landområder mer dyrkbare kan det gi mat til rundt 200 millioner mennesker, og i tillegg øke bønders inntekt med 40 milliarder amerikanske dollar årlig. Samtidig kan vi få en slutt på avskogning av naturskog innen 2030 ved å styrke skogforvaltning og gi incentiver til skogbevaring i tropiske skogland, og samtidig øke internasjonal støtte til disse landene til 5 mrd USD per år i betaling for utslippsreduksjoner fra skog.
  • Energibruk: Over halvparten av kommende elektrisitetsbruk de neste femten årene vil være innen fornybar energi. Dette vil, sammen med sterk innsats innen energieffektivisering, redusere vår avhengighet til kull. Rapporten anbefaler en umiddelbar slutt på bygging av nye kullkraftverk i i-land, og innen 2025 i mellominntektsland.

 

Omstilling blir krevende

- Omstillingen til lavutslippssamfunnet vil ikke bli enkel eller uten kostnader. Men argumentet om at lavere utslipp vil svekke mulighetene for økonomisk vekst må revurderes fullstendig, sier Solberg. 

- Vi skal overlate kloden til våre barn i minst like god stand som vi selv mottok den. Da trenger vi også en langsiktig og ambisiøs klimaavtale. New Climate Economy vil hjelpe oss i dette arbeidet, sier Sundtoft.

Lansering 

Lanseringen av rapporten vil streames direkte kl 15.00 16. september: www.regjeringen.no/klimaokonomi  (norsk) www.government.no/newclimateecon (med tolkning til engelsk)

Selve rapporten ligger her:

www.newclimateeconomy.report.

 
Fakta:

  • Det er Den globale kommisjonen for økonomi og klima som står bak rapporten
  • En rekke anerkjente forskningsinstitusjoner fra land og regioner som Kina, India, USA, Brasil, Europa og Afrika har arbeidet med rapporten. 
  • Norge er sammen med land som Indonesia og Sør-Korea et av de sju oppdragslandene for rapporten, og Norge støtter rapporten finansielt. 

 

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft, statsminister Erna Solberg og Jens Stoltenberg
Klima- og miljøminister Tine Sundtoft, statsminister Erna Solberg og Jens Stoltenberg lanserte rapporten The New Climate Economy sammen i Oslo (Foto: Camilla Pettersen; KLD)