Historisk arkiv

Offensiv Sundtoft under klimadialog i Berlin

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Under klima-toppmøtet i Berlin denne uka var klima- og miljøminister Tine Sundtoft tydelig på at alle land må med i en ny internasjonal klimaavtale. - Land er forskjellig, men alle kan bidra. Vi må derimot ha størst forventninger til de største utslippslandene, sa Sundtoft under den to dagers Petersbergdialogen i den tyske hovedstaden.

Det var den tyske miljøministeren Barbara Hendricks og hennes peruanske kollega Manuel Pulgar-Vidal som inviterte til dette årlige dialogmøtet med uformelle diskusjoner om sentrale problemstillinger om internasjonal klimapolitikk.  Rundt 35 land deltok i Berlin 13.- 15. juli, de fleste på ministernivå, inkludert Kina og USA.

Tine Sundtoft tok også til orde for en gjennomgang av de totale utslippskuttene før det viktige Paris-møte neste år, for å finne ut om landenes bidrag er tilstrekkelige til å holde den globale oppvarmingen under to grader.

- Vi kan ikke komme til Paris uten å kunne svare på om denne avtalen vil være rettferdig og tilstrekkelig ambisiøs, sa Sundtoft. Hun var også klar på at de store landene må komme opp med utslippsbegrensninger innen første kvartal neste år.

  - Dette bestemte vi under det siste forhandlingsmøtet i Warszawa, men det er ikke alle land som har sagt klart fra om at de vil være rede innen denne fristen. Det må vi klare, var Tine Sundtoft oppfordring til sine ministerkolleger rundt bordet, som samlet står for 90 prosent av verdens utslipp.

Kinas miljøminister Xie Zhenhua fikk en hovedrolle under dialogmøtet. Han lovet at Kina skal komme med sine forslag til utslippskutt første kvartal neste år. Kina er verdens største utslippsland og er et av de landene som vil definere hvor sterk klimaavtale vi kan få i Paris neste år. Ord som grønn vekst, lavutslippssamfunn, energisparing og fornybar energi var sentralt i det han sa.

 - Det ikke tvil om at grønne skiftet har startet i Kina, sier Tine Sundtoft. Den kinesiske ministeren var også opptatt av Norges viktige rolle som brobygger og hadde lagt merke til at Norge ofte kommer med gode kompromissforslag.

Tysklands forbundskansler Angela Merkel kom rett fra fotball-finale i Brasil til dette klima-toppmøtet. I sitt innlegg lovet Merkel at Tyskland vil bidra med opp til 750 millioner euro til Det grønne fondet, som starter opp i år.

 - Jeg hadde sammen med Børge Brende gleden av å ønske velkommen til det første møtet i finansieringen av Det grønne fondet 30. juni i Oslo. Så dette er gode nyheter, sier Tine Sundtoft. Hun er også glad for Merkels støtte om viktigheten av en global karbonpris.

-FNs klimautsending Jens Stoltenberg og jeg har tatt opp dette spørsmålet i alle internasjonale fora vi deltar i. Jeg er derfor fornøyd med å høre at Angela Merkel også går inn for dette viktige tiltaket, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.