Historisk arkiv

Rapport om praktisering av naturmangfoldloven

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Rapport om praktiseringen av naturmangfoldloven viser at loven fungerer som et verktøy for å ta vare på natur og at det i hovedsak ikke er store problemer knyttet til praktiseringen av loven.

Rapporten viser også at det er behov for klargjøring og presisering av reglene og bedre veiledning om praktisk bruk. Det er videre behov for mer kunnskap om hva slags naturmangfold som finnes og virkninger av tiltak på naturmangfold.

Undersøkelsen er gjennomført av Multiconsult, etter en åpen anbudskonkurranse. Departementer, direktorater, fylkesmenn, fylkeskommuner, kommuner samt nærings- og interesseorganisasjoner er kontaktet får å få svar på om hvordan de nye reglene har virket.

-Departementet vil gå grundig gjennom rapporten og vurdere hvordan den kan følges opp. Vi er allerede i gang med arbeid med klargjøring og presisering av deler av regelverket. Jeg vil gjøre mitt for at loven kan praktiseres effektivt og være det gode redskapet for naturmangfoldet den er ment å være, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.