Historisk arkiv

Statsbygg faser ut fossil oljefyring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

I klimaforliket ble det bestemt at fossil oljefyring som grunnlast skal fases ut av alle statlige bygg innen 2018. Nå går Statsbygg foran og faser ut oljefyring som grunnlast innen utgangen av 2016.

I klimaforliket ble det bestemt at fossil oljefyring som grunnlast skal fases ut av alle statlige bygg innen 2018. Nå går Statsbygg foran og faser ut oljefyring som grunnlast innen utgangen av 2016.

- Regjeringen skal forsterke klimaforliket. Dette tiltaket er et konkret eksempel på hvordan vi skal gjøre dette, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

Statsbygg har planene klare for hvordan oljefyringen skal erstattes med fornybar energi. Varmeforsyningen skal legges om til for eksempel fjernvarme, bergvarme, sjøvarme, pellets og flis. I revidert nasjonalbudsjett varsler regjeringen at Statsbygg vil være i mål med utfasingen i løpet av 2016. Regjeringen vil komme tilbake til dette i budsjettet for 2015.

-Det finnes mange gode alternativer til oljefyring og Statsbygg har planlagt godt. Derfor kan vi gjennomføre dette raskere enn forutsatt i klimaforliket. Utfasingen vil redusere klimagassutslippene fra Statsbyggs eiendommer. I tillegg håper jeg andre byggeiere vil se på hva Statsbygg gjør, og selv fase ut oljefyring i sine bygg, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner som har ansvaret for Statsbygg.

Fossil oljefyring til grunnlast skal fases ut av alle statlige bygg innen 2018. Innen 2020 må også private byggeiere finne alternativer til oljefyring. Da skal det innføres forbud mot fyring med fossil olje i private husholdninger og til grunnlast i øvrige bygg.

- Det er et grønt skifte på gang, og det er nå mange gode alternativer til å fyre med fossil olje. Dette er vil være et effektivt kilmatiltak som kutter utslipp og gir teknologiutvikling, sier Tine Sundtoft.