Historisk arkiv

Norge og Colombia offentliggjør felleserklæring om regnskogsamarbeid

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

- Colombia har unik regnskog og viser vilje til å ville ta vare på den. Derfor tar vi sikte på å inngå et regnskogsamarbeid med Colombia i løpet av året. Det er et viktig skritt på veien mot klimatoppmøtet i Paris, sier klima og miljøminister Tine Sundtoft.

I en felles pressemelding oppfordrer statsminister Erna Solberg og Colombias president Juan Manuel Santos i dag verdens ledere til å prioritere kampen mot avskoging i tiden fram mot klimatoppmøtet i Paris. Samtidig offentliggjør Colombias minister for miljø og bærekraftig utvikling og Norges klima- og miljøminister en felleserklæring om regnskogsamarbeid.

- Colombias unike biologiske mangfold, satsing på grønn vekst og ambisjon om null netto avskoging i Amazonas gjør Colombia til et attraktivt partnerland. Gjennom felleserklæringen viser Colombia og Norge hvilken vei vi vil gå sammen, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

Neste uke reiser klima- og miljøministeren til Colombia for å møte politikere, privat næringsliv, sivilsamfunnsorganisasjoner og urfolk, se Colombias naturrikdom på nært hold, og lære mer om bakgrunnen for Colombias avskoging.

- Colombias regnskog er viktig for klimaet, for verdens artsmangfold og ikke minst for alle de lokalsamfunn og urfolk som lever i og av skogen, sier Sundtoft.

Amazonas har betydning for nedbørsmønstre i regionen og tap av regnskog i mange deler av verden truer landbruksproduksjonen globalt.

Under klimatoppmøtet i New York i september sluttet Colombia og Norge seg til New York-erklæringen om skog, der målet er å halvere avskogingen globalt innen 2020 og stanse den helt innen 2030.

Under klimatoppmøtet i Peru i desember i fjor var Colombia også en viktig pådriver for ”Lima Challenge” - et gjennombrudd i internasjonal klimapolitikk der 14 tropiske skogland forpliktet seg til å redusere utslipp fra skog.

Mer om Regjeringens internasjonale klima- og skoginitiativ

Les felleserklæringen.

 

Fakta om Colombia og regnskog:

  • Colombia har satt seg et ambisiøst mål om å oppnå null netto avskoging i colombiansk Amazonas innen 2020, forutsatt at de mottar internasjonal støtte.
  • For å nå sitt mål har myndighetene utviklet en strategi for bærekraftig utvikling for regionen. Strategien fokuserer blant annet på godt styresett i skogsektoren, bærekraftig arealplanlegging og naturressurspolitikk, bærekraftig produksjon av utvalgte råvarer som melk, kakao, kaffe og gummi; bærekraftig utvikling ledet av urfolkssamfunn, og andre tiltak som vil gjøre det mulig å gjennomføre strategien, slik som overvåkning av skogressurser.
  • I tillegg har Colombia begynt utviklingen av en nasjonal strategi for redusert avskoging, med økonomiske bidrag fra norskstøttede FNs REDD Program.
  • Colombia har også lansert grønn vekst som et gjennomgående satsningsområde i sin nye Nasjonale Utviklingsplan 2014-2018, som også inkluderer en nasjonal målsetning om å hindre tap av naturskog innen 2030. 
  • Colombias del av Amazonas strekker seg over et område som er større enn Tyskland.
  • Colombia regnes som et av verdens 17 "megadiverse" land. Dette betyr at landet har et svært rikt biologisk mangfold. Ifølge konvensjonen for biologisk mangfold finnes rundt 10 % av verdens arter i Colombia. Dette er enestående, med tanke på at landet er rangert som nummer 26 i verden målt i areal. Colombia er også det landet i verden der man finner flest fuglearter og flest orkidéarter. 
  • Eksempler på arter som finnes i Colombias regnskog, men som er sjeldne eller truede, inkluderer Jaguar (Panthera onca), kjempemaursluker (Myrmecophaga tridactyla) og amazonastapir (Tapirus terrestris).
  • Colombia er det landet i verden med flest endemiske arter. Eksempler inkluderer hvitfotet tamarin-ape (Saguinus leucopus), colombiansk ull-ape (Lagothrix lugens), og 73 fuglearter.
  • Regnskogen i Amazons lager anslagsvis 50-80 % av sitt eget regnvær gjennom transpirasjon (fordamping av vann fra blader på trær og planter).
  • Hovedårsaker til avskogingen i colombiansk Amazonas er landbruk, herunder hovedsakelig kvegdrift og kokaproduksjon, samt ulovlig småskala gruvedrift, intern migrasjon og tømmeruttak.