Historisk arkiv

Indonesia annonserer klima- og skoggjennombrudd

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Indonesia annonserer i dag et snarlig totalforbud mot ødeleggelse og hogst på torvmyr. - Dette er et avgjørende gjennombrudd for Indonesia og for klodens klima, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen, som deltok på lanseringen av nyheten i Jakarta sammen med Indonesias president Joko Widodo.

Helgesen sier videre at dette er et stort framskritt for det indonesisk-norske klima- og skogpartnerskapet.

Indonesias president Joko Widodo og klima- og miljøminister Vidar Helgesen i Jakarta i dag, under lanseringen i presidentpalasset. Helt til venstre i bildet Indonesias miljø- og skogbruksminister Siti Nurbaya. Helt til høyre Norges ambassadør til Indonesia, Stig Traavik.

Den indonesiske regjeringen vil innen første juni innføre et totalforbud mot ødeleggelse og avskoging på torvmyr. Dersom tiltaket iverksettes og håndheves fullt ut, vil det gi utslippsreduksjoner flere titalls ganger Norges årlige utslipp. Over tid vil tiltaket føre til at brannene som har plaget Indonesia og nabolandene i to tiår blir sterkt redusert. I tillegg vil det bidra til å bevare unik biodiversitet, og sikre andre økosystemtjenester som eksempelvis vannforsyning.

- Brannene i Indonesia i fjor høst forårsaket voldsomme skader på miljøet, økonomien og ikke minst folks liv og helse. Samtidig utgjør det en enorm kilde til utslipp av klimagasser. Indonesias utslipp nådde i fjor nesten nivået til Kina og USA. Dette forbudet er derfor en global gladnyhet. Nå må alle krefter settes inn på gjennomføring. Da står Norge rede til å støtte innsatsen i stor skala, som en del av vårt klima- og skogpartnerskap, sier Helgesen.

Torvmyr inneholder store mengder klimagasser. Store områder er blitt drenert for å legge til rette for blant annet palmeolje. Drenert torvmyr er lett antennelig, brenner lenge og er vanskelig å slukke – og de voldsomme brannene i Indonesia har frigjort enorme mengder klimagasser.

-Den indonesiske presidenten viser med dette stort mot og lederskap. Dette vil bli lagt merke til over hele verden. Indonesia prioriterer miljø og langsiktig bærekraft, og utfordrer sterke krefter som driver rovdrift på naturen. Samtidig er Norge her med på et kjempeløft for verdens klima, sier Helgesen.

Samarbeidet mellom Indonesia og Norge har pågått siden 2010. Det har ført til store forbedringer i åpenhet, deltagelse og urfolks rettigheter i Indonesia, men så langt har resultater i form av reduserte klimagassutslipp latt vente på seg. Dagens annonsering gir håp om forbedringer på dette punkt. 

-Det Norge er med på i Indonesia viser vei internasjonalt. Brasil har med norsk støtte redusert avskogingen dramatisk, og nå ser vi for første gang mulighet for store fremskritt i Indonesia. Kampen mot tropisk avskoging er avgjørende for kampen mot klimaendringene, sier Helgesen.

Indonesia og Norges felles pressemelding (engelsk)
Plan of Operation of Peatland Protection Agency