Historisk arkiv

Nett-TV: Departementene 1945-2014, vekst og desentralisering

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Nett-TV

Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Fritt Ord inviterer til foredrag på Litteraturhuset 17. juni 2014.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Fritt Ord inviterer til foredrag på Litteraturhuset.

Etter frigjøringen i 1945 skjer det en kraftig vekst i det statlige administrasjonsapparatet i Norge. Veksten er særlig tydelig på topplanet, hvor staber rundt statsministeren og departementssjefene opprettes og utvides. Samtidig starter en desentraliserings- og delegeringsprosess, som fører til at antallet beslutninger på høyeste nivå - ved kongen i statsråd - viser en sterkt synkende tendens.

Ole Kolsrud om vekst og utvikling av departementer og direktorater fra åren med gjennoppbygging og fram til dagens sentralforvaltning.
Dag Einar Thorsen kommenterer utviklingen.

Debattleder er Agnar Kaarbø, Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Arrangementet er det siste av tre foredrag i serien "Departementene 1814–2014 – debatt om forvaltningens utvikling". De to øvrige foredragene holdes 20. mai og 10. juni.