Historisk arkiv

Nett-TV: Kongens menn og nasjonens forventninger – eneveldets administrative arv i Norge etter 1814

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Nett-TV

Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Fritt Ord inviterer til foredrag på Litteraturhuset 20. mai 2014.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Fritt Ord inviterer til foredrag på Litteraturhuset.

Da Norge ble selvstendig i 1814, var det nødvendig å bygge opp en ny sentralforvaltning. Den dansk-norske helstatens konger hadde vært lite villige til å etablere sentrale organer for Norge. Mye av arven fra det danske styret var likevel overførbar til norske forhold, slik at den norske sentralforvaltningens historie etter 1814 også ble en historie om kontinuitet, om eneveldets arv i den selvstendige nasjonens navn. Men hva kom til å særprege den nye sentralforvaltningen i Norge?

Mona Ringvej, forsker ved Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO
Kommentarer ved Ola Teige, postdoktor ved Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO

Debattleder: Frode Jacobsen, assisterende kommunikasjonssjef i Kommunal- og
moderniseringsdepartementet.

Dette er det første av tre foredrag i serien "Departementene 1814–2014 – debatt om forvaltningens utvikling". De to neste foredragene holdes 10. og 17. juni, kl. 18–19.30.