Historisk arkiv

Nett-TV: Lost in the supermarket 2014

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Nett-TV

For tredje gang inviterer Framtidens byer til det åpne seminaret Lost in the Supermarket.

For tredje gang inviterer Framtidens byer til det åpne seminaret Lost in the Supermarket. I år retter vi oppmerksomheten på to hovedtyper av bevegelser i samfunnet: teknologioptimisme på den ene siden og den mer ressursreduserende bevegelsen på den andre siden.

Program (pdf)