Historisk arkiv

Nett-TV: Presentasjon av kvalitetssikringsrapport om regjeringskvartalet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Nett-TV

Dovre Group AS og Transportøkonomisk Institutt overleverer og presenterer rapporten ”Fremtidig regjeringskvartal” til kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner mandag kl. 11.30. Pressen er velkommen.

Presseinvitasjon