Historisk arkiv

Nett-TV: Ekspertutvalget for kommunereform presenterer første delrapport

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Nett-TV

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner tar i mot første delrapport fra ekspertutvalget for kommunereform. Leder for ekspertutvalget Signy Irene Vabo, professor i statsvitenskap ved Høgskolen i Oslo og Akershus, presenterer rapporten.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner tar i mot første delrapport fra ekspertutvalget for kommunereform. Leder for ekspertutvalget Signy Irene Vabo, professor i statsvitenskap ved Høgskolen i Oslo og Akershus, presenterer rapporten.

Tid:     Mandag 31. mars  kl 11.30 – 12.30
Sted:   Auditoriet, Akersgt. 59