Historisk arkiv

Nett-TV: Pressekonferanse om kommuneopplegget for 2015 og kommunereform

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Nett-TV

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner presenterte kommuneproposisjonen for 2015 og det videre arbeidet med kommunereformen på en pressekonferanse 14. mai.

Tidsplan for kommunereformen:

  • Vår 2014: Stortingsbehandling av mål for reformen og opplegget for videre arbeid.
  • Høst 2014, 2015 og vår 2016: Regionale prosesser med KS, fylkesmenn og kommuner. Oppsummeres av fylkesmennene høsten 2016.
  • Vår 2015: Regjeringen legger frem forslag til nye oppgaver for kommunene. Stortingsbehandling av denne meldingen.
  • Høst 2015 og vår 2016: Kommunale vedtak om sammenslåing.
  • Vår 2016: Vedtak i kongelige resolusjoner om sammenslåing av kommuner for de kommuner som er tidlig ute med lokale vedtak.
  • Vår 2017: Regjeringen fremmer proposisjoner om ny kommunestruktur og om nye oppgaver til kommunene. Stortingsbehandling av disse proposisjonene.

Dokumenter:

Les mer på www.kommunereform.no